Bỏ qua nội dung chính

Trang chủ

Trang chủ
Thủ tục hành chính
Quy hoạch và Phát triển
TTHC
Thông tin cần biết
Thông tin chỉ đạo điều hành
Thông tin tuyên truyền
  
Trang chủ > Tất cả Nội dung Trang  

Tất cả Nội dung Trang

Trang này sẽ hiển thị tất cả các bảng thảo luận, danh sách, thư viện, và bản khảo sát trong trang Web này. Nhấp vào tên của danh sách hoặc thư viện để xem nội dung của chúng. Thùng rác chứa các khoản mục đã bị xóa. Để tạo thư viện hoặc danh sách mới, nhấp vào Tạo.
Xem: 
  Tên Mô tả Khoản mục Sửa đổi Lần cuối

  Thư viện Tài liệu

Khuôn mẫu của Biểu mẫu Khuôn mẫu của Biểu mẫu  Thư viện này có chứa khuôn mẫu của biểu mẫu được quản trị viên chấp thuận đã được kích hoạt cho tập hợp trang web này.  0 3 năm trước
pages pages    59 3 năm trước
Tài liệu Chia sẻ Tài liệu Chia sẻ  Chia sẻ tài liệu với nhóm bằng cách thêm tài liệu vào thư viện tài liệu này.  0 7 năm trước
Thư viện Kiểu Thư viện Kiểu  Danh sách hệ thống này đã được tạo bởi tính năng Xuất bản tài nguyên để lưu kiểu XSL tuỳ chỉnh và xếp tầng các tờ tính.  73 3 năm trước

  Thư viện Hình ảnh

deepzoom deepzoom    50 3 năm trước
Hình ảnh bản tin Hình ảnh bản tin    2215 2 tuần trước
LeftMenuHinhQuangCao LeftMenuHinhQuangCao    24 8 tháng trước
RightMenuHinhQuangCao RightMenuHinhQuangCao    2 3 năm trước
TEST-VIDEO TEST-VIDEO    1 3 năm trước
Thư viện hình ảnh Thư viện hình ảnh    5 3 năm trước
Thư viện video Thư viện video    1 7 năm trước
video-mau video-mau    1 3 năm trước
Videos Videos    4 3 năm trước

  Danh sách

Báo cáo Nội dung và Cấu trúc Báo cáo Nội dung và Cấu trúc  Dùng danh sách các báo cáo để chỉnh sửa các truy vấn xuất hiện trong các giao diện của Công cụ tạo Nội dung và Cấu trúc  7 3 năm trước
CauHinh CauHinh    1 3 năm trước
coquanbanhanh coquanbanhanh    10 3 năm trước
Cơ quan ban hành giải quyết khiếu nại Cơ quan ban hành giải quyết khiếu nại    2 3 năm trước
Cơ quan ban hành thủ tục hành chính Cơ quan ban hành thủ tục hành chính    1 3 năm trước
Danh mục kênh tin Danh mục kênh tin    8 3 năm trước
Danh sách thủ tục Danh sách thủ tục    3 3 năm trước
Đơn vị Đơn vị    0 3 năm trước
GopY GopY    79 2 tháng trước
GopY_VanBanDTHP GopY_VanBanDTHP    12 7 tháng trước
GopY_VanBanDuThao GopY_VanBanDuThao    0 3 năm trước
Giải qýyết khiếu nại Thành phố Giải qýyết khiếu nại Thành phố    1 3 năm trước
Giải quyết khiếu nại Quận Giải quyết khiếu nại Quận    1 3 năm trước
Hitcounter Hitcounter    1 Cách đây 1 phút
HoiDapSPList HoiDapSPList    0 3 năm trước
HtmlEditorDB HtmlEditorDB    40 10 tháng trước
Lịch Lịch  Sử dụng danh sách Lịch để được thông tin cuộc họp sắp đến, thời hạn và các sự kiện quan trọng khác.  0 7 năm trước
Lich_ThongBao Lich_ThongBao    0 3 năm trước
LichCongTac LichCongTac    2 3 năm trước
LichLamViec LichLamViec    0 3 năm trước
Liên kết Liên kết  Dùng danh sách Liên kết để liên kết đến các trang Web mà thành viên trong đội của bạn thấy hữu ích hoặc quan tâm.  0 7 năm trước
Lĩnh vực Lĩnh vực    9 3 năm trước
linhvuctthc linhvuctthc    1 6 năm trước
Loại văn bản bồi  thường Loại văn bản bồi thường    5 3 năm trước
LoaiVanBan_DuThao LoaiVanBan_DuThao    5 4 năm trước
PageManager_XmlList PageManager_XmlList    7 10 tháng trước
SPList SPList    2 3 năm trước
SurveyAnswer SurveyAnswer    12 3 năm trước
SurveyQuestion SurveyQuestion  SurveyQuestion  3 3 năm trước
Tác vụ Tác vụ  Sử dụng danh sách Tác vụ để theo dõi công việc mà bạn hoặc nhóm của mình cần hoàn tất.  0 7 năm trước
TaiLieuPhoBienGiaoDucPhapLuat TaiLieuPhoBienGiaoDucPhapLuat    51 7 năm trước
ttttt ttttt  dddd  1 3 năm trước
Thông báo Thông báo  Sử dụng danh sách Thông báo để đăng tin nhắn trên trang chủ của trang web của bạn.  1 7 năm trước
thu tuc hanh chinh thu tuc hanh chinh    1 3 năm trước
vanbancuachinhphu vanbancuachinhphu    23 3 năm trước
vanbancuathanhpho vanbancuathanhpho    22 12 tháng trước
VanBanDuThao VanBanDuThao    3 3 năm trước
van-ban-du-thao van-ban-du-thao    5 2 năm trước
vanbankhac vanbankhac    9 3 năm trước
VBPL_CoQuanBanHanh VBPL_CoQuanBanHanh    0 3 năm trước
VBPL_LinhVuc VBPL_LinhVuc    1 3 năm trước
VBPL_Loai VBPL_Loai    1 3 năm trước
VBPL-Bồi thường và giải phóng mặt bằng VBPL-Bồi thường và giải phóng mặt bằng    6 3 năm trước
VBPL-Hướng dẫn thủ tục hành chính VBPL-Hướng dẫn thủ tục hành chính    2 3 năm trước
VBPLQuan7 VBPLQuan7    27 12 tháng trước
VBPL-Quy trình một cửa liên thông VBPL-Quy trình một cửa liên thông    2 3 năm trước

  Bảng Thảo luận

Thảo luận Nhóm Thảo luận Nhóm  Dùng danh sách Thảo luận Nhóm để lưu giữ các nội dung thảo luận kiểu nhóm tin theo chủ đề tương ứng cho đội của bạn.  0 7 năm trước

  Khảo sát

thamdoykien thamdoykien    249 3 năm trước

  Trang web và Không gian làm việc

Sharepoint Site Dự án đầu tư  5 giờ trước
Sharepoint Site Giới thiệu  3 phút trước
Sharepoint Site Quy hoạch và Phát triển  2 giờ trước
Sharepoint Site Tin tức sự kiện  Cách đây 1 phút
Sharepoint Site TTHC  18 phút trước
Sharepoint Site Thông tin cần biết  5 phút trước
Sharepoint Site Thông tin chỉ đạo điều hành  12 giờ trước
Sharepoint Site Thông tin tuyên truyền  3 năm trước

  Thùng Rác

Thùng Rác Thùng Rác  Sử dụng trang này để khôi phục các khoản mục mà bạn đã xoá khỏi trang web này, hoặc để dọn sạch những mục đã xoá. 0