Ủy ban Nhân Dân 29 Tháng Sáu 2017 9:04:57 CH
LỊCH TIẾP DÂN CỦA LÃNH ĐẠO QUẬN 7 THÁNG 6 NĂM 2017  (01/06/2017)
Ngày tiếp dân Giờ tiếp Lãnh đạo tiếp Địa điểm tiếp Thứ Sáu 02/6/2017 8g00 - 11g30 Đ/c Lê Hòa Bình Chủ Tịch UBND Q.7 Phòng tiếp khách UBND Quận 7 Thứ Sáu 09/6/2017 8g00 - 11g30 Đ/c Lê Hòa Bình Chủ Tịch UBND Q.7 Phòng tiếp khách ...
LỊCH TIẾP DÂN CỦA LÃNH ĐẠO QUẬN 7 THÁNG 5 NĂM 2017  (05/05/2017)
Ngày tiếp dân Giờ tiếp Lãnh đạo tiếp Địa điểm tiếp Thứ Sáu 05/5/2017 8g00 - 11g30 Đ/c Lê Hòa Bình Chủ Tịch UBND Q.7 Phòng tiếp khách UBND Quận 7 Thứ Sáu 12/5/2017 8g00 - 11g30 Đ/c Lê Hòa Bình Chủ Tịch UBND Q.7 Phòng tiếp khách ...
LỊCH TIẾP DÂN CỦA LÃNH ĐẠO QUẬN 7 THÁNG 4 NĂM 2017  (04/04/2017)
Ngày tiếp dân Giờ tiếp Lãnh đạo tiếp Địa điểm tiếp Thứ Sáu 07/4/2017 8g00 - 11g30 Đ/c Lê Hòa Bình Chủ Tịch UBND Q.7 Phòng tiếp khách UBND Quận 7 Thứ Sáu 14/4/2017 8g00 - 11g30 Đ/c Lê Hòa Bình Chủ Tịch UBND Q.7 Phòng tiếp khách ...
LỊCH TIẾP DÂN CỦA LÃNH ĐẠO QUẬN 7 THÁNG 3 NĂM 2017  (01/03/2017)
Ngày tiếp dân Giờ tiếp Lãnh đạo tiếp Địa điểm tiếp Thứ Sáu 03/03/2017 8g00 - 11g30 Đ/c Lê Hòa Bình Chủ Tịch UBND Q.7 Phòng tiếp khách UBND Quận 7 Thứ Sáu 10/03/2017 8g00 - 11g30 Đ/c Lê Hòa Bình Chủ Tịch UBND Q.7 Phòng tiếp ...
LỊCH TIẾP DÂN CỦA LÃNH ĐẠO QUẬN 7 THÁNG 2 NĂM 2017  (06/02/2017)
Ngày tiếp dân Giờ tiếp Lãnh đạo tiếp Địa điểm tiếp Thứ Sáu 03/02/2017 8g00 - 11g30 Đ/c Lê Hòa Bình Chủ Tịch UBND Q.7 Phòng tiếp khách UBND Quận 7 Thứ Sáu 10/02/2017 8g00 - 11g30 Đ/c Lê Hòa Bình Chủ Tịch UBND Q.7 Phòn gtiếp ...
LỊCH TIẾP DÂN CỦA LÃNH ĐẠO QUẬN 7 THÁNG 1 NĂM 2017  (05/01/2017)
Ngày tiếp dân Giờ tiếp Lãnh đạo tiếp Địa điểm tiếp Thứ Sáu 06/01/2017 8g00 - 11g30 Đ/c Lê Hòa Bình Chủ Tịch UBND Q.7 Phòng tiếp khách UBND Quận 7 Thứ Sáu 13/01/2017 8g00 - 11g30 Đ/c Lê Hòa Bình Chủ Tịch UBND Q.7 Phòng tiếp ...
LỊCH TIẾP DÂN CỦA LÃNH ĐẠO QUẬN 7 THÁNG 11 NĂM 2016  (31/10/2016)
Ngày tiếp dân Giờ tiếp Lãnh đạo tiếp Địa điểm tiếp Thứ Sáu 04/11/2016 8g00 - 11g30 Đ/c Lê Hòa Bình Chủ Tịch UBND Q.7 Phòng tiếp khách UBND Quận 7 Thứ Sáu 11/11/2016 8g00 - 11g30 Đ/c Lê Hòa Bình Chủ Tịch UBND Q.7 Phòng tiếp ...
LỊCH TIẾP DÂN CỦA LÃNH ĐẠO QUẬN 7 THÁNG 10 NĂM 2016  (05/10/2016)
Ngày tiếp dân Giờ tiếp Lãnh đạo tiếp Địa điểm tiếp Thứ Sáu 07/10/2016 8g00 - 11g30 Đ/c Lê Hòa Bình Chủ Tịch UBND Q.7 Phòng tiếp khách UBND Quận 7 Thứ Sáu 14/10/2016 8g00 - 11g30 Đ/c Lê Hòa Bình Chủ Tịch UBND Q.7 Phòng tiếp ...
LỊCH TIẾP DÂN CỦA LÃNH ĐẠO QUẬN 7 THÁNG 09 NĂM 2016  (29/08/2016)
Ngày tiếp dân Giờ tiếp Lãnh đạo tiếp Địa điểm tiếp Thứ Sáu 09/9/2016 8g00 - 11g30 Đ/c Lê Hòa Bình Chủ Tịch UBND Q.7 Văn phòng tiếp dân Quận 7 Thứ Sáu 16/9/2016 8g00 - 11g30 Đ/c Lê Hòa Bình Chủ Tịch UBND Q.7 Văn phòng tiếp ...
LỊCH TIẾP DÂN CỦA LÃNH ĐẠO QUẬN 7 THÁNG 08 NĂM 2016  (04/08/2016)
Ngày tiếp dân Giờ tiếp Lãnh đạo tiếp Địa điểm tiếp Thứ Sáu 05/8/2016 8g00 - 11g30 Đ/c Lê Hòa Bình Chủ Tịch UBND Q.7 Văn phòng tiếp dân Quận 7 Thứ Sáu 12/8/2016 8g00 - 11g30 Đ/c Lê Hòa Bình Chủ Tịch UBND Q.7 Văn phòng tiếp ...

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày
  • Quận 7, 15 năm xây dựng và phát triển - Phần 2 (phóng sự tài liệu 15 năm)
  • Quận 7, 15 năm xây dựng và phát triển - Phần 1 (phóng sự tài liệu 15 năm)
  • Sức bật từ một vùng ven - phần 1 (phim tài liệu 10 năm thành lập quận)
  • Sức bật từ một vùng ven - phần 2 (phim tài liệu 10 năm thành lập quận)

 

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

1
5
6
9
1
5
8
0
Tìm kiếm