Hội đồng nhân dân 29 Tháng Sáu 2017 9:07:30 CH
LỊCH TIẾP DÂN CỦA LÃNH ĐẠO HĐND QUẬN 7 Tháng 06/2017  (01/06/2017)
Ngày tiếp dân Giờ tiếp Lãnh đạo tiếp Địa điểm tiếp Thứ năm 01/6/2017 8g00 - 11g30 Đ/c Huỳnh Tiểu Phụng Ủy viên Thường trực, Trưởng Ban Kinh tế - Xã hội HĐND Q.7 Phòng tiếp khách UBND Quận 7 Thứ năm 08/6/2017 8g00 - 11g30 Đ/c Lâm Thị Kim ...
LỊCH TIẾP DÂN CỦA LÃNH ĐẠO HĐND QUẬN 7 Tháng 05/2017  (03/05/2017)
Ngày tiếp dân Giờ tiếp Lãnh đạo tiếp Địa điểm tiếp Thứ năm 04/5/2017 8g00 - 11g30 Đ/c Huỳnh Tiểu Phụng Ủy viên Thường trực, Trưởng Ban Kinh tế - Xã hội HĐND Q.7 Phòng tiếp khách UBND Quận 7 Thứ năm 11/5/2017 8g00 - 11g30 Đ/c Lâm Thị Kim ...
LỊCH TIẾP DÂN CỦA LÃNH ĐẠO HĐND QUẬN 7 Tháng 04/2017  (27/03/2017)
Ngày tiếp dân Giờ tiếp Lãnh đạo tiếp Địa điểm tiếp Thứ tư 05/4/2017 8g00 - 11g30 Đ/c Huỳnh Tiểu Phụng Ủy viên Thường trực, Trưởng Ban Kinh tế - Xã hội HĐND Q.7 Phòng tiếp khách UBND Quận 7 Thứ năm 13/4/2017 8g00 - 11g30 Đ/c Lâm Thị Kim ...
LỊCH TIẾP DÂN CỦA LÃNH ĐẠO HĐND QUẬN 7 Tháng 03/2017  (01/03/2017)
Ngày tiếp dân Giờ tiếp Lãnh đạo tiếp Địa điểm tiếp Thứ năm 09/3/2017 8g00 - 11g30 Đ/c Huỳnh Tiểu Phụng Ủy viên Thường trực, Trưởng Ban Kinh tế - Xã hội HĐND Q.7 Phòng tiếp khách UBND Quận 7 Thứ năm 16/3/2017 8g00 - 11g30 Đ/c Lâm Thị Kim ...
LỊCH TIẾP DÂN CỦA LÃNH ĐẠO HĐND QUẬN 7 Tháng 02/2017  (20/01/2017)
Ngày tiếp dân Giờ tiếp Lãnh đạo tiếp Địa điểm tiếp Thứ năm 09/02/2017 8g00 - 11g30 Đ/c Huỳnh Tiểu Phụng Ủy viên Thường trực, Trưởng Ban Kinh tế - Xã hội HĐND Q.7 Phòng tiếp khách UBND Quận 7 Thứ năm 16/02/2017 8g00 - 11g30 Đ/c Lâm Thị ...
Quyết định số 06/QĐ-HĐND ngày 10/01/2017 của HĐND quận 7  (16/01/2017)
Ban hành Quy chế tiếp công dân của Thường trực Hội đồng nhân dân Quận khóa IV, nhiệm kỳ 2016-2021
LỊCH TIẾP DÂN CỦA LÃNH ĐẠO HĐND QUẬN 7 Tháng 01/2017  (06/01/2017)
Ngày tiếp dân Giờ tiếp Lãnh đạo tiếp Địa điểm tiếp Thứ ba 10/01/2017 8g00 - 11g30 Đ/c Huỳnh Tiểu Phụng Ủy viên Thường trực, Trưởng Ban Kinh tế - Xã hội HĐND Q.7 Phòng tiếp khách UBND Quận 7 Thứ năm 12/01/2017 8g00 - 11g30 Đ/c Lâm Thị Kim ...
LỊCH TIẾP DÂN CỦA THƯỜNG TRỰC HĐND QUẬN 7 Tháng 11 và 12 năm 2016  (31/10/2016)
Ngày tiếp dân Giờ tiếp Lãnh đạo tiếp Địa điểm tiếp Thứ Năm 10/11/2016 8g00 - 11g30 Đ/c Lâm Thị Kim Thanh Phó Chủ Tịch HĐND Q.7 Văn phòng tiếp dân Quận 7 Thứ Năm 24/11/2016 8g00 - 11g30 Đ/c Trần Quốc Xuân Phó Chủ Tịch HĐND Q.7 ...
LỊCH TIẾP DÂN CỦA THƯỜNG TRỰC HĐND QUẬN 7 Tháng 9/2016  (10/10/2016)
Ngày tiếp dân Giờ tiếp Lãnh đạo tiếp Địa điểm tiếp Thứ Năm 20/10/2016 8g00 - 11g30 Đ/c Trần Quốc Xuân Phó Chủ Tịch HĐND Q.7 Văn phòng tiếp dân Quận 7 Thứ Năm 27/10/2016 8g00 - 11g30 Đ/c Lâm Thị Kim Thanh Phó Chủ Tịch HĐND Q.7 ...
LỊCH TIẾP DÂN CỦA THƯỜNG TRỰC HĐND QUẬN 7 Tháng 9/2016  (09/09/2016)
Ngày tiếp dân Giờ tiếp Lãnh đạo tiếp Địa điểm tiếp Thứ Năm 15/9/2016 8g00 - 11g30 Đ/c Lâm Thị Kim Thanh Phó ChủTịch HĐND Q.7 Văn phòng tiếp dân Quận 7 Thứ Năm 22/9/2016 8g00 - 11g30 Đ/c Trần Quốc Xuân Phó ChủTịch HĐND Q.7 ...
Xem theo ngày Xem theo ngày
  • Quận 7, 15 năm xây dựng và phát triển - Phần 2 (phóng sự tài liệu 15 năm)
  • Quận 7, 15 năm xây dựng và phát triển - Phần 1 (phóng sự tài liệu 15 năm)
  • Sức bật từ một vùng ven - phần 1 (phim tài liệu 10 năm thành lập quận)
  • Sức bật từ một vùng ven - phần 2 (phim tài liệu 10 năm thành lập quận)

 

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

1
5
6
9
1
5
9
7
Tìm kiếm