"Ban biên tập website Quận 7" thành lập theo Quyết Đinh Số 32/QĐ-UBND ngày 19 tháng 3 năm 2014 của Chủ tịch UBND Quận 7, gồm các ông bà có tên sau:

1/ Trưởng ban : Ông Lê Trọng Hiếu, Chủ tịch UBND Quận

2/ Phó trưởng ban : Ông Dương Giao Linh - Chánh Văn Phòng UBND

3/ Ủy viên Thường trực : Bà Dương Thị Cẩm Hồng - Phó Văn Phòng UBND

4/ Ủy viên : Bà Nguyễn Thị Hồng - Trưởng phòng VHTT-TT

5/ Thư ký : Bà Hoàng Thị Thu Hiền - Tổ trưởng Tổ Tin Học

Quyết Định Thành Lập Ban Biên Tập Website

 

  • Quận 7, 15 năm xây dựng và phát triển - Phần 2 (phóng sự tài liệu 15 năm)
  • Quận 7, 15 năm xây dựng và phát triển - Phần 1 (phóng sự tài liệu 15 năm)
  • Sức bật từ một vùng ven - phần 1 (phim tài liệu 10 năm thành lập quận)
  • Sức bật từ một vùng ven - phần 2 (phim tài liệu 10 năm thành lập quận)

 

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

1
5
6
9
1
5
7
2
Tìm kiếm