Văn bản khác
 
Nội dung tìm:
 
Ngày bắt đầu:
Ngày bắt đầu
Ngày kết thúc:
Ngày bắt đầu
 
Tìm theo:  
Sắp xếp:
 
Cơ quan ban hành:  
Tổng số: 9  
Số ký hiệuNgày ban hànhCơ quan ban hànhTrích yếu
7097/CT – TTHT 03/11/2010 Cục thuế TP. HỒ CHÍ MINH
V/v Thiết kế mẫu hóa đơn tự in, đặt in theo quy định tại Thông tư số 153/2010/TT-BTC ngày 28/9/2010 của Bộ Tài Chính hướng dẫn về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ.
4964/CT-TTHT 05/08/2010 Cục thuế TP. HỒ CHÍ MINH V/v Chuẩn bị thực hiện Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2010 cùa Chính Phủ về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ.
2562/CCT-KTT 23/06/2010 Chi cục thuế Quận 7 Về việc sử dụng phần mềm báo cáo tình hình sử dụng hoá đơn.
93/2011/TT-BTC 29/06/2011 Bộ Tài Chính Sửa đổi, bổ sung thông tư số 117/2004/TT-BTC ngày 07 tháng 12 năm 2004 của Bộ Tài Chính hướng dẫn thực hiện nghị định số 198/2004/NĐ-CP ngày 03 tháng 12 năm 2004 của Chính Phủ về thu tiền sử dụng đất.
94/2011/TT-BTC 29/06/2011 Bộ Tài Chính Sửa đổi, bổ sung thông tư số 120/2005/TT-BTC ngày 30 tháng 12 năm 2005 của Bộ Tài Chính hướng dẫn thực hiện nghị định số 142/2005/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2005 của Chính Phủ về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước.
113/2011/TT-BTC 04/08/2011 Bộ Tài Chính Sửa đổi, bổ sung Thông tư số 62/2009/TT-BTC ngày 27/3/2009, Thông tư số 02/2010/TT-BTC ngày 11/01/2010 và Thông tư số 12/2011/TT-BTC ngày 26/01/2011
153/2011/TT-BTC 11/11/2011 Bộ Tài Chính Hướng dẫn về thuế sử dụng đất phi nông nghiệp
152/2011/TT-BTC 11/11/2011 Bộ Tài Chính Hướng dẫn thi hành Nghị định số 67/2011/NĐ-CP ngày 08 tháng 8 năm 2011 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thuế Bảo vệ môi trường
45/2011/TT-BTNMT 26/12/2011 Bộ Tài nguyên và Môi trường Hướng dẫn xác định diện tích đất sử dụng không đúng mục đích, diện tích đất lấn, chiếm, diện tích đất chưa sử dụng theo đúng quy định để tính thuế sử dụng đất phi nông nghiệp
  • Quận 7, 15 năm xây dựng và phát triển - Phần 2 (phóng sự tài liệu 15 năm)
  • Quận 7, 15 năm xây dựng và phát triển - Phần 1 (phóng sự tài liệu 15 năm)
  • Sức bật từ một vùng ven - phần 1 (phim tài liệu 10 năm thành lập quận)
  • Sức bật từ một vùng ven - phần 2 (phim tài liệu 10 năm thành lập quận)

 

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

1
5
6
9
1
6
0
2
Tìm kiếm