Văn bản của Chính phủ
 
Nội dung tìm:
 
Ngày bắt đầu:
Ngày bắt đầu
Ngày kết thúc:
Ngày bắt đầu
 
Tìm theo:  
Sắp xếp:
 
Cơ quan ban hành:  
Tổng số: 23  
Số ký hiệuNgày ban hànhCơ quan ban hànhTrích yếu
07/2013/TT-TTCP 31/10/2013 Chính phủ QUY ĐỊNH QUY TRÌNH GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI HÀNH CHÍNH
06/2013/TT-TTCP 30/09/2013 Chính phủ Quy định quy trình giải quyết tố cáo
03/2013/TT-TTCP 10/06/2013 Chính phủ Quy định chế độ báo cáo công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng
HP92 01/03/2013
75/2012/NĐ-CP 03/10/2012 Chính phủ Nghị định Quy định chi tiết một số điều của Luật khiếu nại
76/2012/NĐ-CP 03/10/2012 Chính phủ Nghị định Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật tố cáo
64/2012/NĐ-CP 04/09/2012 Chính phủ Về cấp giấy phép xây dựng
02/2011/QH13 11/11/2011 Quốc Hội LUẬT KHIẾU NẠI
03/2011/QH13 11/11/2011 Quốc Hội LUẬT TỐ CÁO
63/2010/NĐ-CP 03/10/2011 Chính phủ Về kiểm soát thủ tục hành chính
68/2010/TT-BTC 26/04/2010 Bộ Tài chính Hướng dẫn về lệ phí trước bạ.
01/2009/TT-TTCP 15/12/2009 Chính phủ Thông tư số 01/2009/TT-TTCP ngày 15/12/2009 của Thanh tra Chính phủ qui định quy trình giải quyết tố cáo
39/2009/TT-BXD 09/12/2009 Bộ xây dựng
Hướng dẫn về quản lý chất lượng xây dựng nhà ở riêng lẻ.
14/2009/TT-BTNMT 01/10/2009 Bộ Tài nguyên và Môi trường Quy định chi tiết về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và trình tự, thủ tục thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất.
91/2009/TT-BTC 12/05/2009 Bộ Tài chính Ban hành danh mục bổ sung một số mặt hàng giảm 50% mức thuế suất thuế GTGT theo quyết định số 16/2009/QĐ-TTg ngày 21 tháng 01 năm 2009 của Thủ tuớng Chính phủ.
42/2009/NĐ-CP 07/05/2009 Chính phủ Về việc phân loại đô thị
85/2009/TT-BTC 28/04/2009 Bộ Tài chính Hướng dẫn thực hiện Quyết định số 58/2009/QĐ-TTg ngày 16/4/2009 của Thủ tướng Chính phủ bổ sung một số giải pháp về thuế nhằm thực hiện chủ trương kích cầu đầu tư và tiêu dùng, ngăn chặn suy giảm kinh tế, tháo gỡ khó khăn đối với doanh nghiệp.
62/2009/TT-BTC 27/03/2009 Bộ Tài chính Hướng dẫn sửa đổi, bổ sung Thông tư số 84/2008/TT-BTC ngày 30/9/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân và hướng dẫn thi hành Nghị định số 100/2008/NĐ-CP ngày 08/9/2008 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân.
03/2009/TT-BXD 26/03/2009 Bộ xây dựng Quy định chi tiết một số nội dung của Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình.
01/2009/TT-BXD 25/02/2009 Bộ xây dựng Quy định một số nội dung về cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và hường dẫn mẫu hợp đồng mua bán căn hộ nhà chung cư trong dự án đầu tư xây dựng của tổ chức kinh doanh nhà ở.
1
2
Trang tiếp theo Trang cuối

 

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

1
5
6
9
1
6
1
5
Tìm kiếm