Tình hình Kinh tế Xã hội hằng năm 29 Tháng Sáu 2017 9:14:22 CH
Tình hình phát triển kinh tế trên địa bàn (2000-2005)  (27/05/2008)
  
Sau một năm thành lập, tình hình kinh tế Quận gặp khó khăn do ảnh hưởng từ suy thoái kinh tế toàn cầu và cuộc khủng hoảng tài chính khu vực hai năm (1998 - 1999) tốc độ phát triển kinh tế Quận liên tục suy giảm. Sang năm 2000, kinh tế bắt đầu phục hồi và phát triển trở lại theo chiều hướng thuận lợi dù còn gặp nhiều khó khăn về tình hình biến động ...
Ngành thương mại - dịch vụ (2000-2005)  (21/05/2008)
  
Ngành thương mại - dịch vụ là ngành chiếm tỷ trọng lớn trong cơ cấu kinh tế do Quận quản lý chủ yếu là mặt hàng phân bón. Tuy nhiên, thời gian qua do tình hình kinh tế thế giới và khu vực có nhiều biến động, bên cạnh đó chịu tác động bất lợi từ diễn biến về thị trường và giá cả của một số mặt hàng chiến lược... Ngành thương mại - dịch vụ Từ ...
Ngành Công nghiệp - Tiểu thủ công nghiệp (2000-2005)  (21/05/2008)
  
Mặc dù, chịu ảnh hưởng suy thoái kinh tế của khu vực và thế giới với những biến động bất lợi về thị trường và giá cả nguyên liệu đầu vào của công nghiệp. Nhìn chung, tình hình hoạt động ngành công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp Quận thời gian qua dần dần ổn định và phát triển khá tốt. Năm 2004, tổng giá trị sản xuất công nghiệp - tiểu thủ ...
Ngành Xây dựng (2000-2005)  (21/05/2008)
  
Giai đoạn 2000 - 2005, quá trình đô thị hoá của Quận diễn ra rất nhanh, bên cạnh nhiều công trình cải tạo và nâng cấp cơ sở hạ tầng Quận theo hướng phát triển về phía Nam của Thành phố được triển khai như: dự án mở rộng đường Huỳnh Tấn Phát, công trình cầu Tân Thuận 2,... Với tốc độ phát triển giữa các khu vực khác nhau dẫn đến sự thay đổi ...
Ngành Vận tải – Bốc xếp  (21/05/2008)
  
Với lợi thế về hệ thống giao thông thủy và bộ cùng với hệ thống bến cảng, kho tàng hoàn chỉnh trên địa bàn đã tạo điều kiện phát triển ngành dịch vụ vận tải - bốc xếp hàng hóa giữa quốc tế - thành phố - các tỉnh lân cận và ngược lại. Ngành Vận tải – Bốc xếp Năm 2004, doanh thu ngành thực hiện đạt ...
Ngành Nông nghiệp  (13/12/2005)
  
Thời gian qua, tốc độ đô thị hóa nhanh của Quận đã ảnh hưởng đến tình hình sản xuất nông nghiệp, diện tích đất nông nghiệp bị thu hẹp từ 950ha năm 1997 giảm xuống còn 825,88ha vào năm 2000, đến tháng 01 năm 2005 còn khoảng 340,92ha chiếm khoảng 9,55% tổng diện tích toàn Quận (3.569,1ha). Ngành Nông nghiệp , tốc độ đô thị hóanhanh của Quận ...
Nhận xét đánh giá tình hình phát triển chung (2000-2005)  (13/12/2005)
Tình hình hoạt động ngành có sự chuyển biến tích cực, các thành phần kinh tế có xu hướng tăng về doanh thu, lao động và số đơn vị hoạt động so với năm 2000. Sự gia tăng nhanh các đơn vị hoạt động tập trung trong các lĩnh vực: kinh doanh vật liệu xây dựng, hàng trang trí nội thất, dịch vụ nhà đất… NHẬN XÉTĐÁNH GIÁ 1. NgànhThương mại - ...
Xem theo ngày Xem theo ngày
  • Quận 7, 15 năm xây dựng và phát triển - Phần 2 (phóng sự tài liệu 15 năm)
  • Quận 7, 15 năm xây dựng và phát triển - Phần 1 (phóng sự tài liệu 15 năm)
  • Sức bật từ một vùng ven - phần 1 (phim tài liệu 10 năm thành lập quận)
  • Sức bật từ một vùng ven - phần 2 (phim tài liệu 10 năm thành lập quận)

 

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

1
5
6
9
1
6
6
7
Tìm kiếm