10 luật có hiệu lực thi hành trong năm 2017
Năm 2017, 10 Luật sẽ chính thức có hiệu lực thi hành gồm: Bộ Luật Dân sự, Luật Phí và Lệ phí, Luật sửa đổi, bổ sung Luật Đầu tư, Luật Ngân sách Nhà nước, Luật Kế toán, Luật Báo chí, Luật Đấu giá tài sản, Luật Dược, Luật Trẻ em, Luật Hàng hải Việt Nam. Phải bảo vệ trẻ em trên môi trường mạng Nghiêm cấm hành vi: Công bố, tiết lộ thông tin về đời ...
  Chính sách pháp luật có hiệu lực từ ngày 15 tháng 11 năm 2016  (15/12)
  Chính sách pháp luật có hiệu lực từ ngày 15 tháng 10  (21/11)
Tuyển dụng viên chức ngành giáo dục và đào tạo năm học 2016 - 2017 (đợt 2)
Vừa qua, Uỷ ban nhân dân Quận 7 đã tổ chức khai mạc tuyển dụng viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo năm học 2016 - 2017 (đợt 2). Đến dự Hội nghị có đồng chí Bùi Thị Ngọc Hiếu - UVTV, Phó Chủ tịch UBND Quận; đồng chí Ngô Xuân Đông - QUV, Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo. Trong đợt tuyển dụng này, Quận 7 có 47 ứng viên đủ điều kiện tham gia thi ...
  Thông báo 1512/TB-HĐTDVC ngày 28 tháng 3 năm 2017 của Hội đồng tuyển dụng viên chức quận 7  (28/03)
  Thông báo 373/TB-HĐTDVC ngày 18 tháng 1 năm 2017 của Hội đồng tuyển dụng viên chức quận 7  (20/01)
Quyết định số 1038/QĐ-UBND ngày 31/03/2017 của UBND quận 7
Về việc hủy bỏ giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số 67QSDĐ/01 do Ủy ban nhân dân huyện Nhà Bề cấp ngày 5/9/1992 cho ông(bà) Hồ Thị Màng
  Quyết định số 1037/QĐ-UBND ngày 31/03/2017 của UBND quận 7  (05/04)
  Kế hoạch số 1210/KH-UBND ngày 10 tháng 03 năm 2017 của UBND quận 7  (04/04)
  • Quận 7, 15 năm xây dựng và phát triển - Phần 2 (phóng sự tài liệu 15 năm)
  • Quận 7, 15 năm xây dựng và phát triển - Phần 1 (phóng sự tài liệu 15 năm)
  • Sức bật từ một vùng ven - phần 1 (phim tài liệu 10 năm thành lập quận)
  • Sức bật từ một vùng ven - phần 2 (phim tài liệu 10 năm thành lập quận)

 

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

1
5
3
1
3
7
0
6
Tìm kiếm