Chính sách pháp luật có hiệu lực từ ngày 01/4/2017
Điều kiện nâng bậc lương Công nhân, viên chức quốc phòng phục vụ trong quân đội đủ 05 năm thì được hưởng phụ cấp thâm niên bằng 5% mức lương hiện hưởng cộng phụ cấp chức vụ lãnh đạo và phụ cấp thâm niên vượt khung (nếu có); từ năm thứ 6 trở đi mỗi năm được tính thêm 1%. Công nhân quốc phòng có hệ số lương từ 3,95 trở xuống, luôn hoàn thành ...
  10 luật có hiệu lực thi hành trong năm 2017  (25/04)
  Chính sách pháp luật có hiệu lực từ ngày 15 tháng 11 năm 2016  (15/12)
Quyết định số 1038/QĐ-UBND ngày 31/03/2017 của UBND quận 7
Về việc hủy bỏ giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số 67QSDĐ/01 do Ủy ban nhân dân huyện Nhà Bề cấp ngày 5/9/1992 cho ông(bà) Hồ Thị Màng
  Quyết định số 1037/QĐ-UBND ngày 31/03/2017 của UBND quận 7  (05/04)
  Kế hoạch số 1210/KH-UBND ngày 10 tháng 03 năm 2017 của UBND quận 7  (04/04)
  • Quận 7, 15 năm xây dựng và phát triển - Phần 2 (phóng sự tài liệu 15 năm)
  • Quận 7, 15 năm xây dựng và phát triển - Phần 1 (phóng sự tài liệu 15 năm)
  • Sức bật từ một vùng ven - phần 1 (phim tài liệu 10 năm thành lập quận)
  • Sức bật từ một vùng ven - phần 2 (phim tài liệu 10 năm thành lập quận)

 

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

1
5
6
9
1
6
2
2
Tìm kiếm