Quyết định số 30/QĐ-HĐPH ngày 29 tháng 11 năm 2013 của Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật quận, Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật quận
▪ Số/Ký hiệu 30/QĐ-HĐPH ▪ Ngày ban hành 29/11/2013 ▪ Cơ quan ban hành Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật quận ▪ Trích yếu Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật quận ▪ Toàn ...
  Quyết định số 131/QĐ-UBND ngày 26 tháng 11 năm 2013 của UBND quận 7, Về việc thành lập Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật quận 7  (02/06)
TÀI LIỆU TUYÊN TRUYỀN MỘT SỐ QUY ĐỊNH VỀ LUẬT GIAO THÔNG ĐƯỜNG BỘ ĐỐI VỚI NGƯỜI ĐIỀU KIỂN, NGƯỜI NGỒI TRÊN XE MÔ TÔ, XE GẮN MÁY (KỂ CẢ XE MÁY ĐIỆN), CÁC LOẠI XE TƯƠNG TỰ XE MÔ TÔ, XE GẮN MÁY
I. Quy tắc chung khi tham gia giao thông (trích khoản 1 Điều 9 Luật Giao thông đường bộ)

Người tham gia giao thông phải đi bên phải theo chiều đi của mình, đi đúng làn đường, phần đường quy định và phải chấp hành hệ thống báo hiệu đường bộ.
  NHỮNG NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA LUẬT NGHĨA VỤ QUÂN SỰ (Luật số 78/2015/QH13)  (23/06)

 

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

1
5
6
9
1
6
1
7
Tìm kiếm