Quản lý đô thị 13 Tháng Tư 2017 10:40:00 SA

Quận 7 - 20 năm hình thành và phát triển

Cách đây vừa tròn 20 năm, Quận 7 chính thức được thành lập vào ngày 01 tháng 4 năm 1997 theo Nghị định số 03/CP ngày 06 tháng 01 năm 1997 của Chính phủ. Quận 7 được tách ra từ phần đất phía Bắc của huyện Nhà Bè, bao gồm thị trấn Nhà Bè và 05 xã lân cận. Diện tích tự nhiên là 3.576 ha, được chia làm 10 phường: Tân Thuận Đông, Tân Thuận Tây, Tân Hưng, Tân Kiểng, Tân Quy, Tân Phong, Tân Phú, Phú Mỹ, Phú Thuận, Bình Thuận. Phía Bắc giáp Quận 4 và Quận 2; phía Nam giáp huyện Nhà Bè; phía Đông giáp Quận 2, Đồng Nai; phía Tây giáp Quận 8 và huyện Bình Chánh. Trên địa bàn Quận 7 có các trục giao thông lớn đi qua như: Xa lộ Bắc Nam; đại lộ Nguyễn Văn Linh; Sông Sài Gòn bao bọc phía Đông với hệ thống cảng chuyên dụng, trung chuyển hàng hoá đi nước ngoài và ngược lại, có 03 cảng lớn là cảng Bến Nghé, cảng Tân Thuận, cảng Bông Sen và một số cảng chuyên dung phục vụ cho nội bộ như cảng Rau Quả, cảng Dầu Thực vật… Dân số Quận 7 khi mới thành lập chỉ có 90.920 người (mật độ 2.542 người/km2), đến nay đã lên 312.931 người (mật độ 6.785 người/km2).

Lịch sử truyền thống của Đảng bộ và Nhân dân Quận 7 bắt nguồn và gắn liền với lịch sử đấu tranh kiên cường, bất khuất của Đảng bộ và Nhân dân Nhà Bè trong suốt hai thời kỳ kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược cũng như trong giai đoạn xây dựng hòa bình kể từ sau ngày 30/04/1975 đến ngày thành lập Quận.

Từ khi thành lập đến nay, Quận 7 đã trải qua 05 kỳ Đại hội Đảng:

1. Đại hội đại biểu Đảng bộ Quận 7 lần I, nhiệm kỳ 1998 - 2000: Xây dựng chiến lược phát triển cho chặng đường khởi đầu: Đại hội đã bầu 31 đồng chí là ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ lần thứ I nhiệm kỳ 1998 - 2000. Ban Chấp hành Đảng bộ quận trong phiên họp lần thứ nhất đã bầu ra Ban Thường vụ Quận ủy gồm 9 đồng chí. Đại hội cũng xác định mục tiêu tổng quát đến năm 2000 là: Tiếp tục giữ vững ổn định chính trị; tập trung nâng cao dân trí; tăng cường đào tạo, bồi dưỡng nhân lực, thực hiện có hiệu quả công cuộc cải cách hành chính từ quận đến phường; xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo của Đảng bộ đáp ứng yêu cầu thực hiện công nghiệp hóa, hiện đại hóa.

2. Đại hội đại biểu Đảng bộ Quận 7 lần II, nhiệm kỳ 2000 - 2005: Chuyển mình bước sang giai đoạn phát triển mới: Đại hội đã bầu 31 đồng chí là ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Quận lần thứ II, nhiệm kỳ 2000 - 2005. Ban Chấp hành Đảng bộ quận trong phiên họp lần thứ nhất đã bầu ra Ban Thường vụ Quận ủy gồm 10 đồng chí. Đại hội đã thông qua những quyết nghị quan trọng trong giai đoạn phát triển của Quận từ năm 2000 - 2005 với mục tiêu tổng quát là: Giữ vững ổn định chính trị và trật tự xã hội; tăng cường đoàn kết, phát huy dân chủ, huy động mọi nguồn lực xây dựng cơ sở hạ tầng kỹ thuật cho đô thị mới, thúc đẩy kinh tế - văn hóa - xã hội phát triển, nâng cao dân trí, cải thiện đáng kể mức sống người dân; kiện toàn hệ thống chính trị, nâng cao năng lực lãnh đạo của Đảng và hiệu lực quản lý nhà nước trên địa bàn quận.

3. Đại hội đại biểu Đảng bộ Quận 7 lần III, nhiệm kỳ 2005 - 2010: Xây dựng Quận 7 thành một quận có nếp sống văn minh, cơ sở hạ tầng đáp ứng yêu cầu của một quận đô thị phát triển: Đại hội đã bầu 37 đồng chí là ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ lần thứ III, nhiệm kỳ 2005 - 2010. Ban Chấp hành Đảng bộ quận trong phiên họp lần thứ nhất đã bầu ra Ban Thường vụ Quận ủy gồm 11 đồng chí. Đại hội đã thông qua những quyết nghị quan trọng trong giai đoạn phát triển của Quận từ năm 2005 - 2010 với mục tiêu tổng quát là: tăng cường sức mạnh của hệ thống chính trị, phát huy dân chủ, động viên các nguồn lực cho phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội; giữ vững ổn định chính trị và trật tự xã hội; đưa Quận 7 đến năm 2010 có nếp sống văn minh, cơ sở hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội đáp ứng yêu cầu của một quận đô thị phát triển.

4. Đại hội đại biểu Đảng bộ Quận 7 lần IV, nhiệm kỳ 2010 - 2015: Xây dựng Quận 7 giàu đẹp, văn minh, hiện đại, nghĩa tình: Đại hội đã bầu 39 đồng chí là ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Quận lần thứ IV, nhiệm kỳ 2010 - 2015. Ban Chấp hành Đảng bộ quận trong phiên họp lần thứ nhất đã bầu ra Ban Thường vụ Quận ủy gồm 10 đồng chí. Đại hội xác định mục tiêu tổng quát 5 năm tới là: tiếp tục tăng cường sức mạnh của hệ thống chính trị, phát huy dân chủ, động viên các nguồn lực cho phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững ổn định chính trị và trật tự an toàn xã hội, đảm bảo an sinh xã hội, xây dựng Quận 7 giàu đẹp, văn minh, hiện đại, nghĩa tình.

5. Đại hội đại biểu Đảng bộ Quận 7 lần V, nhiệm kỳ 2015 - 2020: Xây dựng Quận 7 phát triển nhanh, bền vững, xứng đáng là một Quận trung tâm phía Nam của Thành phố: Đại hội đã bầu 41 đồng chí là ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Quận lần thứ V, nhiệm kỳ 2015 - 2020 và Đại hội đã trực tiếp bầu chức danh Bí thư Quận ủy. Ban Chấp hành Đảng bộ quận trong phiên họp lần thứ hai đã bầu ra Ban Thường vụ Quận ủy gồm 12 đồng chí. Đại hội xác định mục tiêu tổng quát 5 năm tới là: tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo sức chiến đấu của tổ chức đảng, phát huy dân chủ của hệ thống chính trị để phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội, đầu tư kết cấu hạ tầng, đảm bảo an sinh xã hội, góp phần xây dựng Thành phố văn minh, hiện đại.

Trong 20 năm qua, dưới sự lãnh đạo của Quận ủy, sự điều hành của Ủy ban nhân dân Quận 7, sự phối hợp của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Quận cùng với sự nỗ lực phấn đấu của Nhân dân và các doanh nghiệp, Quận 7 liên tục hoàn thành các chỉ tiêu Kinh tế - Văn hoá - Xã hội - Quốc phòng - An ninh do Thành phố giao, những vấn đề an sinh xã hội được giải quyết có hiệu quả. Quận 7 đã duy trì tốt phát triển kinh tế - xã hội với tốc độ tăng trưởng khá, từ đó đời sống Nhân dân, nhất là người nghèo được quan tâm, chăm lo. Đảng bộ và Chính quyền Quận 7 đã có nhiều chủ trương, giải pháp phù hợp, sáng tạo để khắc phục khó khăn, đạt được những kết quả quan trọng về kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh, tạo tiền đề cho sự phát triển của Quận 7 nói riêng của Thành phố nói chung.

Theo đó, Quận luôn giữ vững tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân hàng năm tăng 13,45%; tốc độ tăng trưởng các ngành đều đạt và vượt chỉ tiêu nghị quyết; cơ cấu kinh tế đúng hướng từ công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp, thương mại - dịch vụ chuyển dịch tăng dần sang tỷ trọng khu vực thương mại - dịch vụ, phát triển hệ thống chợ, siêu thị, trung tâm thương mại. Công tác thu thuế hàng năm đều tăng dần theo tỷ trọng đạt và vượt so với chỉ tiêu được Thành phố giao.

Trong công tác quản lý và phát triển đô thị, Quận đã thực hiện hoàn tất việc công bố và điều chỉnh quy hoạch; hoàn chỉnh lộ giới quy hoạch hẻm trên địa bàn 10 phường; đầu tư, nâng cấp mở rộng hẻm, đảm bảo an toàn giao thông, vệ sinh môi trường, phòng cháy chữa cháy, vận động nhân dân cùng tham gia hiến đất mở đường chỉnh trang, nâng cấp hẻm theo hiện trạng, chống ngập úng với chương trình giảm ngập nước, đã nâng cấp chống ngập 12 tuyến đường do quận quản lý phục vụ tốt cho công tác quản lý, xây dựng, mời gọi đầu tư và thông tin quy hoạch cho Nhân dân. Việc cấp điện, nước sạch phục vụ sinh hoạt cho Nhân dân cơ bản đã phủ kín toàn địa bàn đạt tỷ lệ 100%.

Đặc biệt, trên địa bàn Quận 7 có Khu đô thị mới Phú Mỹ Hưng với quy hoạch tổng thể bài bản ngay từ đầu và đến nay toàn bộ các công trình cơ sở hạ tầng kỹ thuật, xã hội như hệ thống đường giao thông, điện, nước, bưu chính viễn thông... đã được xây dựng hoàn chỉnh; 84 dự án về xây dựng nhà ở với tích gần 2,5 triệu m2; gần 20 cơ sở y tế, gần 12.000 đơn vị nhà ở các loại, tổng cộng với diện gần 30 cơ sở giáo dục đã hoàn thiện.

Về công tác bảo vệ tài nguyên - môi trường, Quận đã cơ bản hoàn thành cấp giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất, Quyền sở hữu nhà ở, tài sản gắn liền với đất, thực hiện tốt công tác giao đất ven sông rạch cho nhân dân quản lý, thu hồi và hoán đổi đất công để xây dựng trường học, chung cư phục vụ nhu cầu nhà ở cho người có thu nhập thấp. Bên cạnh đó, thực hiện chương trình giảm ô nhiễm môi trường giai đoạn 2011 - 2015, quận thường xuyên tổ chức kiểm tra, xử lý các cơ sở kinh doanh gây ô nhiễm môi trường. Hoạt động lấy rác dân lập đã được chấn chỉnh, đến nay đã có 99,6% hộ gia đình đăng ký đổ rác dân lập.

Trên lĩnh vực văn hoá - xã hội, Quận luôn chú trọng nâng cao chất lượng giáo dục, hoàn thành quy hoạch mạng lưới trường lớp đến năm 2020; đã đầu tư hàng nghìn tỷ đồng để cải tạo, xây dựng mới nhiều trường học và đầu tư trang thiết bị, đồ dùng phục vụ dạy học. Hàng năm đều đạt tỷ lệ huy động trẻ đi học đúng độ tuổi đối với cả 03 bậc học (Mầm non, Tiểu học, THCS) đã được công nhận phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 05 tuổi trên địa bàn; đạt chỉ tiêu học sinh tốt nghiệp THCS vào lớp 10 và vào trường giáo dục thường xuyên, các trường trung cấp chuyên nghiệp. Hàng năm quận đã tuyên dương khen thưởng học sinh tiêu biểu học giỏi cấp quận, thành phố nhiều năm liên tục; quận có 04 trường đạt chuẩn quốc gia gồm: THCS Nguyễn Hữu Thọ, Tiểu học Nguyễn Văn Hưởng, trường Mầm non 19/5, Mầm non Tân Hưng. Trên địa bàn Quận có 05 trường quốc tế, đáp ứng nhu cầu dạy học cho người nước ngoài sống và làm việc tại Quận 7.

Bên cạnh đó, Quận cũng phát triển tốt hoạt động phong trào “TDĐKXDĐSVH” gắn liền thực hiện nếp sống văn minh, mỹ quan đô thị đến từng gia đình, khu dân cư, cơ quan; có 11 lượt phường đạt chuẩn phường văn minh đô thị với nhiều mô hình mới hoạt động có hiệu quả. Quận đã công nhận 49/53 khu phố đạt danh hiệu KPVH, trong đó có nhiều khu phố đạt KPVH nhiều năm liền; 94,9% gia đình đạt “Gia đình văn hóa”; 90,7% cơ quan đơn vị đạt chuẩn văn hóa;

Hệ thống Y tế tại Quận phát triển mạnh với nhiều bệnh viện có cơ sở vật chất hiện đại, vừa là bệnh viện lớn của Trung ương và thành phố, vừa là vệ tinh có quan hệ khám chữa bệnh với các bệnh viện lớn ngoài nước. Bệnh viện Quận 7 đã thực hiện chủ trương xã hội hóa y tế; liên kết với bệnh viện tuyến trên điều trị chuyên khoa đáp ứng nhu cầu nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh như trang bị máy chuẩn đoán Scaner, chụp X quang kỹ thuật số, chạy thận nhân tạo...; Quận đã thực hiện mô hình phòng khám “Bác sĩ gia đình” ở Trạm y tế 10 phường; cấp thẻ BHYT tự nguyện cho Nhân dân đạt tỷ lệ 15,89%.

Trên lĩnh vực an ninh - quốc phòng, hàng năm hoàn thành các chỉ tiêu quân sự quốc phòng của Thành phố giao, tham gia tốt Hội thao quốc phòng cấp quận, thành phố đạt nhiều thành tích cao. Quận đã tổ chức “Ngày hội tòng quân”, tổ chức đưa thanh niên lên đường nhập ngũ, đạt tỷ lệ 100%; lực lượng Công an quận thực hiện tốt công tác trấn áp các loại tội phạm. Công tác phòng chống tội phạm, phạm pháp hình sự được kiềm chế, kéo giảm; chương trình giảm ùn tắc giao thông đạt kết quả đáng khích lệ, giảm toàn diện trên 03 mặt (số vụ, số người bị thương, số người chết), không để xảy ra đua xe trái phép. Quận đã phát động phong trào quần chúng bảo vệ ANTQ xây dựng mô hình mới như: tổ xe ôm tự quản phòng chống tội phạm; xây dựng CLB “Gia đình phòng chống tệ nạn xã hội”; vận động nhân dân đóng góp kinh phí gắn camera nhiều tuyến đường, tuyến hẻm… Đặc biệt, trong năm 2015 đã thành lập phòng Cảnh sát Phòng cháy và chữa cháy Quận 7, kịp thời thực hiện tốt việc cứu hộ, cứu nạn trên địa bàn.

Công tác cải cách hành chính luôn được Quận quan tâm thực hiện, hàng năm tỷ lệ giải quyết hồ sơ hành chính đạt trên 96%; 10/10 phường được công nhận theo tiêu chuẩn ISO 9001: 2008 đảm bảo chất lượng giải quyết thủ tục hành chính, thực hiện cải cách thủ tục hành chính giữa các cơ quan hành chính nhà nước quận, phường và trong nội bộ từng cơ quan, đơn vị. UBND Quận đã phối hợp với Bưu điện tổ chức dịch vụ trả hồ sơ tại nhà qua đường bưu điện, từng bước tạo thuận lợi cho người dân trong việc thực hiện thủ tục hành chính.Thời gian qua, Quận thực hiện tốt quy hoạch, luân chuyển, điều động, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại đối với CBCC, viên chức với chủ trương từng bước trẻ hóa đội ngũ cán bộ; kiện toàn đội ngũ cán bộ, tổ chức bộ máy, nâng cao trình độ chuyên môn, chính trị, năng lực công tác đối với CBCC nhằm nâng cao chất lượng phục vụ nhân dân.

Trong công tác xây dựng Đảng, Quận ủy tập trung các biện pháp nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng và chất lượng đội ngũ đảng viên; nâng cao chất lượng sinh hoạt, hoạt động chi bộ; công tác kết nạp đảng viên được Quận và các cấp quan tâm, chú trọng chất lượng, từ năm 1997 - 2015 đã kết nạp được 1.493 đảng viên. Công tác tuyên truyền được tăng cường với nhiều hình thức phong phú, đa dạng; định hướng nội dung tuyên truyền phù hợp với tình hình thực tiễn và thực hiện nhiệm vụ chính trị của Quận, Thành phố.

Thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị “Tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” thường xuyên giáo dục nhận thức của cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ và phần lớn đã có nhiều chuyển biến tích cực, phát huy hiệu quả trong chấn chỉnh lối làm việc, phong cách, tinh thần trách nhiệm trong thực thi nhiệm vụ và trong xây dựng tổ chức Đảng. Các Chi, Đảng bộ, MTTQ và đoàn thể chính trị từ quận đến cơ sở tổ chức nhiều buổi sinh hoạt chuyên đề, kể chuyện dưới cờ và qua đó các đơn vị đã phát hiện, tôn vinh khen thưởng 422 tập thể, 1.539 cá nhân.

Ủy ban MTTQ Việt Nam Quận 7 đã tập hợp rộng rãi các tầng lớp Nhân dân, các chức sắc tôn giáo, củng cố và phát huy sức mạnh đại đoàn kết dân tộc trong xây dựng và phát triển địa phương. Thực hiện tốt vai trò, chức năng, nhiệm vụ thông qua việc giám sát, tập hợp ý kiến, phản ánh, kiến nghị cấp ủy, chính quyền giải quyết những vấn đề bức xúc của nhân dân. Phối hợp với chính quyền thực hiện có hiệu quả các hoạt động trọng tâm như: cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống Văn hóa ở khu dân cư”, gương “Người tốt việc tốt” “xây dựng nếp sống văn minh, mỹ quan đô thị”, “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, vận động quỹ “Vì biển đảo quê hương - Vì tuyến đầu Tổ quốc” đã nhận được sự đồng tình, hưởng ứng của nhân dân và CBCC tích cực tham gia...

Với những kết quả đã đạt được trong 20 năm qua, Quận 7 đã vinh dự nhận được nhiều huân chương, cờ thi đua, bằng khen, giấy khen các cấp: Huân chương Lao động hạng Ba của Chủ tịch nước tặng năm 2003; Huân chương Lao động hạng Nhì của Chủ tịch nước tặng năm 2008; Cờ thi đua xuất sắc của Chính phủ năm 2008, 2013, 2016; Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ năm 2007; 05 lần được UBND Thành phố tặng Cờ thi đua xuất sắc năm 2007, 2008, 2013, 2014, 2016; nhiều Bằng khen của UBND Thành phố giai đoạn 1997 - 2016.

Sau 20 năm thành lập, Quận 7 đã nhanh chóng chuyển mình hội nhập vào nền kinh tế thị trường theo định hướng XHCN với sự năng động, sáng tạo và nhạy bén, đạt được những thành tựu đáng kể trên các lĩnh vực kinh tế, văn hóa - xã hội, an ninh - quốc phòng, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh, góp phần thực hiện có hiệu quả công cuộc đổi mới của Đảng, từng bước nâng cao đời sống, tinh thần cho Nhân dân. Đảng bộ, Chính quyền Quận tiếp tục nỗ lực phấn đấu, kế thừa, phát huy những thành quả, kinh nghiệm đạt được để đưa Quận 7 phát triển nhanh, bền vững, xứng đáng là một Quận trung tâm phía Nam của thành phố.

 

PV (tổng hợp)

Nguồn: Ban Tuyên giáo Quận ủy


Số lượt người xem: 176    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày
  • Quận 7, 15 năm xây dựng và phát triển - Phần 2 (phóng sự tài liệu 15 năm)
  • Quận 7, 15 năm xây dựng và phát triển - Phần 1 (phóng sự tài liệu 15 năm)
  • Sức bật từ một vùng ven - phần 1 (phim tài liệu 10 năm thành lập quận)
  • Sức bật từ một vùng ven - phần 2 (phim tài liệu 10 năm thành lập quận)

 

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

1
5
6
9
1
5
9
0
Tìm kiếm