Công bố thủ tục hành chính của Quận 29 Tháng Sáu 2017 9:14:02 CH
Quyết định số 33/QĐ-UBND ngày 10/11/2015 của UBND quận 7  (29/05/2017)
Về việc công khai danh mục thủ tục hành chính theo từng lĩnh vực trong phạm vi áp dụng của hệ thống quản lý chất lượng phù hợp với tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 thuộc Phòng Tài nguyên và Môi trường
Quyết định số 22/QĐ-UBND ngày 13/10/2015 của UBND quận 7  (29/05/2017)
Công khai, phân công và phối hợp thực hiện thủ tục hành chính theo cơ chế “một cửa, một cửa liên thông" thuộc lĩnh vực đất đai tại quận 7
Quyết định số 19/QĐ-UBND ngày 17/09/2015 của UBND quận 7  (29/05/2017)
Về việc phân công thực hiện thủ tục hành chính theo cơ chế “một cửa” thuộc lĩnh vực môi trường tại Ủy ban nhân dân quận 7
Quyết định số 2203/QĐ-UBND ngày 01/08/2016 của UBND Quận 7  (12/08/2016)
Về việc công khai bổ sung danh mục thủ tục hành chính theo từng lĩnh vực trong phạm vi áp dụng của hệ thống quản lý chất lượng phù hợp với tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 thuộc Phòng Tài chính và Kế hoạch
Quyết định số 1522/QĐ-UBND ngày 07 tháng 06 năm 2016 của UBND quận 7, Về việc công bố hệ thống quản lý chất lượng phù hợp tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008  (09/06/2016)
Về việc công bố hệ thống quản lý chất lượng phù hợp tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008
Quyết định số 30/QĐ-UBND ngày 02/11/2015 của UBND quận 7  (03/11/2015)
Về việc công bố hệ thống quản lý chat lượng phù hợp tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008
Thông báo số 803/TB-UBND-KT ngày 06/09/2014 của UBND Quận 7  (07/04/2015)
Về việc liên thông cấp mới giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh và giấy chứng nhận mã số thuế.
Quyết định số 22/QĐ-UBND ngày 30/07/2014 của UBND Quận 7  (07/04/2015)
Ban hành Quy trình tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về hành vi hành chính và quy định hành chính trên địa bàn Quận 7
Quyết định số 01/QĐ-UBND ngày 06/01/2014 của UBND Quận 7  (07/04/2015)
Về phân công tổ chức thực hiện thủ tục hành chính theo cơ chế “một cửa” trong lĩnh vực Đầu tư phát triển và phân bổ ngân sách nhà nước tại Ủy ban nhân dân quận 7
Thông báo số 871/TB-UBND ngày 30/09/2014 của UBND quận 7  (24/10/2014)
Về việc áp dụng mẫu giấy tờ thủ tục hành chính trong lĩnh vực đất đai tại Uỷ ban nhân dân quận 7

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày
  • Quận 7, 15 năm xây dựng và phát triển - Phần 2 (phóng sự tài liệu 15 năm)
  • Quận 7, 15 năm xây dựng và phát triển - Phần 1 (phóng sự tài liệu 15 năm)
  • Sức bật từ một vùng ven - phần 1 (phim tài liệu 10 năm thành lập quận)
  • Sức bật từ một vùng ven - phần 2 (phim tài liệu 10 năm thành lập quận)

 

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

1
5
6
9
1
6
6
4
Tìm kiếm