Công bố thủ tục hành chính của Thành phố 29 Tháng Sáu 2017 9:13:40 CH
Nội dung hướng dẩn thực hiện phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức  (28/10/2016)
TIẾP NHẬN PHẢN ÁNH, KIẾN NGHỊ VỀ QUY ĐỊNH HÀNH CHÍNH Phòng Kiểm soát thủ tục hành chính thuộc Sở Tư pháp Thành phố Hồ Chí Minh mong nhận được phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính theo các nội dung sau đây: - Những vướng mắc cụ thể trong thực hiện quy định hành chính do hành vi chậm trễ, gây phiền hà hoặc không thực ...
Quyết định số 5426/QĐ-UBND ngày 04/11/2014 của UBND Thành phố  (07/04/2015)
Về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành, sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân quận – huyện trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh
Quyết định số 4267/QĐ-UBND ngày 26/08/2014 của UBND thành phố  (16/09/2014)
V/v công bố TTHC mới ban hành lĩnh vực An toàn vệ sinh thực phẩm thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế, UBND quận – huyện, UBND phường-xã, thị trấn trên địa bàn TP.HCM. ▪ Số/Ký hiệu 4267/QĐ-UBND ▪ Ngày ban hành 26//08/2014 ▪ Cơ quan ban hành UBND Thành phố ▪ Trích ...
Quyết định số 27/2014/QĐ-UBND ngày 04/08/2014 của UBND thành phố  (16/09/2014)
Quy định chi tiết một số nội dung về cấp phép xây dựng trên địa bàn Tp.HCM ▪ Số/Ký hiệu 27/2014/QĐ-UBND ▪ Ngày ban hành 04//08/2014 ▪ Cơ quan ban hành UBND Thành phố ▪ Trích yếu Quy định chi tiết một số nội dung về cấp phép xây dựng trên địa bàn Tp.HCM ...
Quyết định số 14/2014/QĐ-UBND ngày 14/04/2014 của UBND thành phố  (16/09/2014)
Ban hành Quy định cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống ▪ Số/Ký hiệu 14/2014/QĐ-UBND ▪ Ngày ban hành 14//04/2014 ▪ Cơ quan ban hành UBND Thành phố ▪ Trích yếu Ban hành Quy định cấp Giấy chứng ...
Quyết định số 1714/QĐ-UBND ngày 08/04/2014 của UBND thành phố  (16/09/2014)
V/v công bố TTHC lĩnh vực Hành chính tư pháp mới ban hành; sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp, UBND phường-xã, thị trấn trên địa bàn TP.HCM. ▪ Số/Ký hiệu 1714/QĐ-UBND ▪ Ngày ban hành 08/04/2014 ▪ Cơ quan ban hành UBND Thành phố ▪ Trích yếu ...
Quyết định số 783/QĐ-UBND ngày 22/02/2014 của UBND thành phố  (16/09/2014)
V/v công bố TTHC ban hành mới, sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp; TTHC thay thế thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND phường-xã, thị trấn trên địa bàn TP.HCM ▪ Số/Ký hiệu 783/QĐ-UBND ▪ Ngày ban hành 22//02/2014 ▪ Cơ quan ban hành UBND Thành phố ...
Quyết định số 4359/QĐ-UBND ngày 14 tháng 8 năm 2013 của UBND Thành phố Hồ Chí Minh  (14/09/2013)
Về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành, sửa đối, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp và Ủy ban nhân dân phường - xã, thị trấn trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh
Quyết định số 4226/QĐ-UBND ngày 07 tháng 8 năm 2013 của UBND Thành phố Hồ Chí Minh  (07/09/2013)
Về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành về an toàn thực phẩm thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân quận - huyện, Ủy ban nhân dân phường - xã, thị trấn trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh
Quyết định số 21/2013/QĐ-UBND ngày 28 tháng 6 năm 2013 của UBND Thành phố Hồ Chí Minh  (28/07/2013)
Quy định chi tiết một số nội dung về cấp giấy phép xây dựng trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày
  • Quận 7, 15 năm xây dựng và phát triển - Phần 2 (phóng sự tài liệu 15 năm)
  • Quận 7, 15 năm xây dựng và phát triển - Phần 1 (phóng sự tài liệu 15 năm)
  • Sức bật từ một vùng ven - phần 1 (phim tài liệu 10 năm thành lập quận)
  • Sức bật từ một vùng ven - phần 2 (phim tài liệu 10 năm thành lập quận)

 

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

1
5
6
9
1
6
6
0
Tìm kiếm