Chi tiết hỏi đáp - kiến nghị

Đăng ký Nội quy lao động và thang bảng lương
Thứ sáu, 04/10/2019, 16:26 CH
Cỡ chữ Màu chữ image
Thông tin ý kiến
Chủ đề: Đăng ký Nội quy lao động và thang bảng lương
Người gửi: Diễm Email: ngocdiem224@gmail.com
Địa chỉ: Số điện thoại:
Giới tính: Nam Năm sinh:
Lĩnh vực: Lao động Ngày gửi: 04/10/2019
Nội dung: Đăng ký Nội quy lao động và thang bảng lương cho công ty vào ngày 12/07/2019 và ngày 14/08/2019
Tài liệu đính kèm: Không có tài liệu đính kèm
Thông tin phản hồi
Không có tài liệu đính kèm
Người phản hồi:
Nội dung:

Kính gửi: chị Diễm

Qua cổng thông tin trực tuyến của UBND Quận 7. Liên đoàn Lao động Quận 7 có nhận được thông tin chị Diễm đăng ký Nội quy lao động và thang bảng lương cho công ty vào ngày 12/07/2019 và ngày 14/08/2019. Liên đoàn Lao động Quận 7 trả lời chị như sau:

1. Đăng ký nội quy lao động

Do cty chị đã thành lập công đoàn cơ sở và chưa làm dấu công đoàn, nên muốn đăng ký Nội quy lao động thì chị phải gửi hồ sơ đăng ký nội quy lao động qua Liên đoàn Lao động 7 xác nhận Chủ tịch Công đoàn rồi chị mới gửi hồ sơ đăng ký nội quy lao động qua UBND Quận.

2. Đăng ký thang bảng lương

Do cty chị đã thành lập công đoàn và chưa làm dấu công đoàn, nên muốn đăng ký thang bảng lương thì chị phải gửi hồ sơ đăng ký thang bảng lương qua Liên đoàn Lao động quận 7 xác nhận Chủ tịch Công đoàn rồi chị mới gửi hồ sơ đăng ký thang bảng lương qua UBND Quận.

 

Số lượng lượt xem: 213