title Giới thiệu

ĐỘI THANH TRA ĐỊA BÀN QUẬN 7
Thứ ba, 11/04/2017, 17:00 CH
Cỡ chữ Màu chữ image

Đội Thanh tra địa bàn quận 7 thành lập theo Quyết định 282/QĐ-SXD-TCCB ngày 15/5/2013 của Giám đốc Sở Xây dựng thành phố Hồ Chí Minh

Tổng số cán bộ, công chức, thanh tra viên của đơn vị: 32 người (trong đó: Nam: 31; Nữ: 01)

Về trình độ chuyên môn: Đại học: 29 người. Từ trung cấp trở xuống: 03 người

Về trình độ lý luận chính trị: Cử nhân:01 người

                                               Trung cấp: 24 người

                                         Sơ cấp: 07 người

Về cơ cấu tổ chức: 01 Đội trưởng

                               01 Đội phó

Đội Thanh tra địa bàn quận 7 có các nhiệm vụ sau:

1, Kiểm tra, xử lý các công trình xây dựng trên địa bàn phụ trách theo nhiệm vụ của Thanh tra Sở Xây dựng được quy định tại Nghị định 180/2007/NĐ-CP ngày 07/12/2007 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Xây dựng về xử lý vi phạm trật tự xây dựng đô thị.

2, Thực hiện công tác kiểm tra, xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực xây dựng đối với các công trình xây dựng, các cá nhân, tổ chức tham gia hoạt động xây dựng theo Nghị định 121/2013/NĐ-CP ngày 10/10/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động xây dựng; kinh doanh bất động sản; khai thác, sản xuất, kinh doanh vật liệu xây dựng; quản lý công trình hạ tầng kỹ thuật; quản lý phát triển nhà và công sở.

3, Thực hiện các nhiệm vụ của Đội Thanh tra địa bàn, Thanh tra Sở Xây dựng, Chánh thanh tra Sở Xây dựng theo Quyết định 58/2013/QĐ-UBND ngày 18/12/2013 của Uỷ ban nhân dân thành phố ban hành quy chế phối hợp quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh. Đội trường Đội Thanh tra địa bàn chịu trách nhiệm trước Chánh Thanh tra Sở về việc đôn đốc kiểm tra, phát hiện và xử lý các công trình xây dựng vi phạm trật tự xây dựng như sau:

a, Công trình sai nội dung Giấy phép xây dựng hoặc sai thiết kế do Uỷ ban nhân dân cấp huyện cấp hoặc phê duyệt;

b, Công trình sai nội dung Giấy phép xây dựng hoặc sai thiết kế do Giám đốc Sở Xây dựng cấp hoặc phê duyệt;

c, Công trình sai thiết kế do các Bộ và cơ quan ngang Bộ phê duyệt; sai nội dung Giấy phép xây dựng, sai thiết kế do các Sở chuyên ngành và Ban quản lý các khu do Uỷ ban nhân dân thành phố uỷ quyền cấp Giấy phép xây dựng hoặc phê duyệt.

4, Thực hiện nhiệm vụ khác do Ban Giám đốc Sở và Chánh Thanh tra Sở phân công.

Tác giả: Gia Bảo

 

Nguồn: Khác

Số lượng lượt xem: 3008
Tin mới hơn
Tin đã đưa