title Hoạt động của UBND

BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG KHU DÂN CƯ VÀ NƠI CÔNG CỘNG
Thứ tư, 22/06/2022, 16:53 CH
Cỡ chữ Màu chữ image

Cùng với những thành tựu về phát triển kinh tế - xã hội, Thành phố Hồ Chí Minh phải đối mặt với nhiều thách thức về ô nhiễm môi trường từ chính quá trình đô thị hóa và sự gia tăng nhanh chóng về dân số. Ngoài ra, thành phố còn tiếp nhận một lượng lớn khách vãng lai và người dân từ nơi khác đến thành phố làm việc và sinh sống. Điều này đồng nghĩa với áp lực rất lớn đối với công tác thu gom, xử lý chất thải, kiểm soát ô nhiễm, đảm bảo vấn đề vệ sinh môi trường, hướng tới xây dựng thành phố có chất lượng sống tốt, phát triển bền vững.

 

Nguồn: Sở Tài nguyên và Môi trường

 

 

Bùi Giang

Số lượng lượt xem: 12
Tin mới hơn
Tin đã đưa