title Hoạt động của HĐND

BẦU CỬ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI VÀ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN CÁC CẤP MỖI LÁ PHIẾU GỬI GẮM NIỀM TIN VÀ HY VỌNG
Thứ tư, 28/04/2021, 14:28 CH
Cỡ chữ Màu chữ image

Ngày 23 tháng 5 năm 2021, cùng cả nước, tất cả cử tri Thành phố Hồ Chí Minh tiến hành bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026, sáng suốt lựa chọn những người tiêu biểu về đức, tài, xứng đáng đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của Nhân dân vào Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp nhằm phát huy sức mạnh đại đoàn kết và trí tuệ của toàn dân tộc, góp phần quan trọng vào việc xây dựng, củng cố và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của Nhân dân, do Nhân dân, vì Nhân dân, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Kể từ cuộc Tổng tuyển cử bầu đại biểu Quốc hội Khóa I (ngày 06 tháng 01 năm 1946) đến nay, Quốc hội nước ta đã trải qua mười bốn nhiệm kỳ. Trong nhiệm kỳ 2016 – 2021 vừa qua, bằng sức lực và trí tuệ của mình, Quốc hội khóa XIV đã có nhiều đóng góp to lớn vào thành tựu chung của công cuộc đổi mới toàn diện trên mọi lĩnh vực của đời sống xã hội. Với tinh thần trách nhiệm cao trước Nhân dân và đất nước, Quốc hội đã không ngừng phấn đấu nâng cao chất lượng và hiệu quả trong việc thực hiện các chức năng lập pháp, giám sát tối cao và quyết định các  vấn đề quan trọng của đất nước để ngày càng xứng đáng với sự tin cậy của Nhân dân.

Trong cuộc bầu cử lần này, Thành phố Hồ Chí Minh có 10 đơn vị bầu cử
đại biểu Quốc hội khóa XV để bầu ra 30 đại biểu; Có 32 đơn vị bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân Thành phố với số lượng đại biểu được bầu là 95 đại biểu. Ngày 17 tháng 4 năm 2021, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức Hội nghị hiệp thương lần thứ 3 lập danh sách 38 người ứng cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và 159 người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân Thành phố khóa X, nhiệm kỳ 2021 – 2026. Danh sách chính thức các ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân Thành phố khóa X nhiệm kỳ 2021 – 2026 sẽ được công bố chậm nhất vào ngày 28 tháng 4 năm 2021 theo quy định.

Để góp phần tuyên truyền sâu rộng về tầm quan trọng của sự kiện chính trị này, nhằm lựa chọn, bầu ra những đại biểu tiêu biểu, xứng đáng đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của Nhân dân trong Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026. Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức tuyên truyền bằng nhiều hình thức đa dạng, kịp thời, rộng khắp, thiết thực, hiệu quả đến các tầng lớp Nhân dân thông qua hoạt động tuyên truyền, cổ động trực quan, ấn phẩm tuyên truyền, trang thông tin điện tử, hội thi trực tuyến tìm hiểu pháp luật về bầu cử, diễu hành xe hoa - xe loa, liên hoan tuyên truyền lưu động với chủ đề “Cử tri Thành phố Hồ Chí Minh tích cực tham gia bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026” từ ngày 22/4/2021 đến ngày 28/4/2021 với sự tham gia của 22 quận – huyện và Thành phố Thủ Đức. Sau hội thi, Ban Tổ chức chọn 04 Đội Tuyên truyền lưu động xuất sắc, lên lịch diễn 8 đêm phục vụ tại các khu dân cư, khu chế xuất, khu công nghiệp, trường Đại học. Chương trình “Đồng hành cùng bầu cử” do Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với Đài Tiếng nói Nhân dân Thành phố thực hiện được phát thanh trên kênh Thời sự chính trị, sóng AM tần số 610Khz từ 11 giờ 30 đến 12 giờ, đồng thời chương trình cũng được biên tập thành video, đăng tải trên Facebook “Tuyên giáo Mặt trận Thành phố Hồ Chí Minh”.

Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân được tiến hành theo nguyên tắc phổ thông, bình đẳng, trực tiếp và bỏ phiếu kín. Đến ngày bầu cử, từ sáng ngày 23/5/2021 cử tri phải tự mình đi bầu, mỗi cử tri chỉ được quyền bỏ phiếu một nơi, khi bầu cử phải xuất trình thẻ cử tri và theo hướng dẫn của nhân viên tại điểm bầu cử. Trong trường hợp cử tri không thể tự viết được phiếu bầu thì nhờ người khác viết hộ, nhưng phải tự mình bỏ phiếu; người viết hộ phải bảo đảm bí mật phiếu bầu. Nếu viết sai, cử tri có quyền đổi phiếu bầu khác. Trường hợp cử tri khuyết tật không tự bỏ phiếu được thì nhờ người khác bỏ phiếu vào thùng phiếu. Trong trường hợp cử tri ốm đau, già yếu, khuyết tật không thể đến phòng bỏ phiếu được thì Tổ bầu cử mang thùng phiếu phụ và phiếu bầu đến chỗ ở, chỗ điều trị của cử tri để họ trực tiếp bầu cử.

Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026 là sự kiện chính trị lớn, quan trọng của đời sống xã hội
đất nước và Thành phố. Vì vậy mỗi công dân hãy thể hiện quyền và trách nhiệm của mình, trực tiếp lựa chọn những đại biểu xứng đáng, đại diện cho ý chí, nguyện vọng của Nhân dân để ngày 23/5/2021 thực sự là ngày Hội lớn của toàn dân.

- NHIỆT LIỆT CHÀO MỪNG NGÀY BẦU CỬ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI KHÓA XV, ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH KHÓA X VÀ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN CÁC CẤP
NHIỆM KỲ 2021 – 2026.

- BẦU CỬ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI VÀ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG
NHÂN DÂN LÀ QUYỀN LỢI VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA MỖI CÔNG DÂN.

- SÁNG SUỐT LỰA CHỌN NHỮNG NGƯỜI TIÊU BIỂU VỀ ĐỨC, TÀI, XỨNG ĐÁNG ĐẠI DIỆN CHO Ý CHÍ, NGUYỆN VỌNG VÀ QUYỀN LÀM CHỦ CỦA NHÂN DÂN BẦU VÀO QUỐC HỘI KHÓA XV VÀ
HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN CÁC CẤP NHIỆM KỲ 2021 – 2026.

- BẦU CỬ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI VÀ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG
NHÂN DÂN CÁC CẤP LÀ TRỰC TIẾP GÓP PHẦN XÂY DỰNG NHÀ NƯỚC PHÁP QUYỀN XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM CỦA NHÂN DÂN, DO NHÂN DÂN, VÌ NHÂN DÂN.

Bùi Giang

Số lượng lượt xem: 311
Tin đã đưa