title Cải cách hành chính

Các mô hình, giải pháp, sáng kiến về công tác cải cách hành chính
Thứ hai, 13/11/2023, 15:26 CH
Cỡ chữ Màu chữ image

Nhằm tiếp tục khuyến khích cán bộ, công chức, viên chức tiếp tục thực hiện đăng ký và thực hiện các mô hình, giải pháp, sáng kiến về công tác cải cách hành chính. Trong năm 2023, Ủy ban nhân dân quận đã ban hành Công văn số 1088/UBND-NV ngày 17/3/2023 về đề nghị các cơ quan, đơn vị báo cáo kết quả thực hiện mô hình, sáng kiến, giải pháp  năm 2022 và đăng ký mô hình giải pháp năm 2023 và Kế hoạch số 5629/KH-UBND ngày 03/10/2023 về triển khai và phát động phong trào thi đua "Cải cách hành chính" trên địa bàn Quận 7 giai đoạn 2023-2025.

Tính đến nay, có 33 tập thể, các nhân thực hiện đăng ký các mô hình, sáng kiến, giải pháp mới với 31 mô hình, sáng kiến, giải pháp đăng ký cấp quận và 02 mô hình, sáng kiến, giải pháp đăng ký cấp Thành phố (đính kèm danh sách)

Nguồn: Ban biên tập

Số lượng lượt xem: 22
Tin đã đưa