title Hoạt động của UBND

KỶ NIỆM 41 NĂM NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NAM (20/11/1982 – 20/11/2023)
Thứ hai, 20/11/2023, 16:16 CH
Cỡ chữ Màu chữ image

Giáo dục là chìa khóa của phát triển bền vững, tăng trưởng kinh tế - văn hóa xã hội và xây dựng đất nước.

Ngành giáo dục và đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh “xây dựng nền giáo dục tiên tiến, mang đậm bản sắc văn hóa dân tộc, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa, hội nhập quốc tế”; tiếp tục thực hiện tốt cuộc vận động “mỗi thầy, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”.

 

 

 

 

 

Thắng (VHTT)

Số lượng lượt xem: 36
Tin mới hơn
Tin đã đưa