title Thông tin cần biết về chính sách mới

Một số quy định mức phạt được nâng lên của Nghị định 117/2020/NĐ-CP xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế.
Thứ năm, 17/12/2020, 10:29 SA
Cỡ chữ Màu chữ image

Ngày 28/09/2020, Chính phủ ban hành Nghị định số 117/2020/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế có hiệu lực từ ngày 15/11/2020 thay thế Nghị định số 176/2013/NĐ-CP ngày 14/11/2013.

Nghị định số 117/2020/NĐ-CP quy định chi tiết về hành vi vi phạm hành chính, hình thức, mức xử phạt, biện pháp khắc phục hậu quả đối với từng hành vi vi phạm hành chính, thẩm quyền lập biên bản, thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính theo từng chức danh đối với hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế.

          - Trong Nghị định, quy định mức phạt về hành vi vi phạm hành chính về y tế dự phòng và phòng, chống HIV/AIDS cũng được nâng lên. Cụ thể:

          + Điều 5, quy định cá nhân đưa tin sai sự thật về tình hình dịch bệnh truyền nhiễm theo nội dung do cơ quan Nhà nước có thẩm quyền về y tế cung cấp thì bị phạt tiền từ 10 đến 15 triệu đồng và buộc phải cải chính thông tin sai sự thật trên phương tiện thông tin đại chúng trên địa bàn đã đưa tin trước đó liên tục trong 03 ngày theo quy định của pháp luật.

          + Điều 7, quy định cá nhân che giấu, không khai báo hoặc khai báo không kịp thời hiện trạng; cố ý khai báo, thông tin sai sự thật; cố ý làm lây lan tác nhân gây bệnh truyền nhiễm thuộc nhóm A của bản thân hoặc người khác mắc bệnh truyền nhiễm thuộc nhóm A bị phạt tiền từ 10 đến 20 triệu đồng.

          + Bên cạnh đó, Điều 11 trong Nghị định quy định từ chối hoặc trốn tránh việc áp dụng quyết định cách ly y tế, cưỡng chế cách ly y tế của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền đối với người mắc bệnh truyền nhiễm thuộc nhóm A cũng bị phạt đến 20 triệu đồng. Ngoài ra, một số hành vi sau đây cũng bị phạt tiền theo quy định, đó là: Đe dọa truyền HIV cho người khác bị phạt đến 20 triệu đồng.

          - Cũng trong Nghị định 117/2020/NĐ-CP quy định nhiều mức phạt về lạm dụng đồ uống có cồn, trong đó có một phần về phòng chống tác hại rượu, bia. Cụ thể:

          + Điều 30, quy định người từ đủ 16 tuổi nhưng chưa đủ 18 tuổi uống rượu bia sẽ bị cảnh cáo hoặc phạt tiền 200.000 đến 500.000 đồng. Phạt tiền từ 500.000 đồng đến 1.000.000 đồng đối với một trong các hành vi: uống rượu, bia tại địa điểm không uống rượu, bia theo quy định của pháp luật (cơ sở y tế, cơ sở giáo dục trong thời gian giảng dạy, học tập, làm việc); xúi giục, kích động, lôi kéo người khác uống rượu, bia. Các hành vi như uống rượu, bia ngay trước, trong giờ làm việc, học tập và nghỉ giữa giờ làm việc, học tập; ép buộc người khác uống rượu bia cũng bị phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 3.000.000 đồng.

          + Điều 34 của Nghị định cũng quy định về trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, tổ chức trong phòng, chống tác hại của rượu, bia. Theo đó, người đứng đầu cơ quan, tổ chức sẽ bị phạt tiền từ 3.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng nếu không tổ chức thực hiện quy định không uống rượu bia trong thời gian làm việc, tại nơi làm việc của cơ quan, tổ chức; không nhắc nhở, yêu cầu chấm dứt hành vi uống, bán rượu bia trong địa điểm không được uống, bán rượu, bia thuộc quyền quản lý điều hành… Nhiều hành vi vi phạm bị phạt mức từ 15.000.000 đồng đến 200.000.000 đồng.

          Nghị định này có hiệu lực từ ngày 15 tháng 11 năm 2020.

Thanh Hà

Số lượng lượt xem: 2803
Tin mới hơn
Tin đã đưa