title Hoạt động của UBND

Ngân hàng Chính sách xã hội Huyện Nhà Bè và Quận 7 tổ chức họp giao ban với các hội đoàn thể nhận ủy thác.
Thứ năm, 16/03/2023, 10:50 SA
Cỡ chữ Màu chữ image

Ngày 10/03/2023, Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) Huyện Nhà Bè và Quận 7 phối hợp với 4 tổ chức chính trị - xã hội nhận ủy thác tổ chức họp giao ban ủy thác cho vay vốn hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác 02 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ trong quý II năm 2023.

Đồng chí Nguyễn Thanh Hải, Giám đốc phòng giao dịch NHCSXH Huyện Nhà Bè và Quận 7 chủ trì cuộc họp. Tham dự hội nghị có các Ban chuyên môn theo dõi công tác ủy thác và đại diện lãnh đạo 04 tổ chức chính trị xã hội bao gồm: Hội Liên hiệp Phụ nữ, Hội Cựu chiến binh, Hội Nông dân và Đoàn Thanh Niên (Huyện Nhà Bè Và Quận 7). 02 tháng đầu năm 2023, từ khi triển khai thực hiện các chương trình tín dụng thực hiện theo Nghị quyết số 11/NQ-CP về chương trình phục hồi và phát triển kinh tế xã hội, NHCSXH thị xã và các tổ chức chính trị - xã hội đã phối hợp triển khai thực hiện tốt các nội dung ủy thác đã ký kết, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đạt được những kết quả khả quan trên các mặt hoạt động; đáp ứng kịp thời nhu cầu vay vốn của hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác, phát huy hiệu quả vốn tín dụng chính sách xã hội trong thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới, đặc biệt là phục hồi và phát triển kinh tế sau đại dịch Covid-19.

Theo báo cáo, tổng nguồn vốn tín dụng chính sách đến ngày 28/02/2023 đạt 600.666 triệu đồng, tăng 31.361 triệu đồng so với đầu năm. Tổng dư nợ các chương trình tín dụng ủy thác là 598.520 triệu đồng, tăng 31.250 triệu đồng so với 31/12/2022; với 243 tổ Tiết kiệm và vay vốn (TK&VV); có 11.014 hộ còn dư nợ. Trong 02 tháng đầu năm, doanh số cho vay ủy thác đạt được 80.569 triệu đồng, doanh số thu nợ 48.872 triệu đồng.
 

Phòng giao dịch NHCSXH Huyện Nhà Bè và Quận 7 đã cùng với các tổ chức chính trị - xã hội nhận ủy thác và các ngành, các cấp tập trung thực hiện đồng bộ các giải pháp nhằm củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động, chất lượng tín dụng. Đến 28/02/2023, tổng dư nợ quá hạn là 3.299  triệu đồng, chiếm tỷ lệ 0,55% tổng dư nợ, giảm 279 triệu đồng so với 31/12/2023.

Bên cạnh đó việc phối hợp tổ chức thực hiện có hiệu quả các chương trình tín dụng, các tổ chức chính trị - xã hội đã tổ chức tuyên truyền chính sách tín dụng cho vay hỗ trợ tạo việc làm, duy trì và mở rộng việc làm; cho vay HSSV mua máy tính, thiết bị học tập trực tuyến; cho vay cơ sở mầm non dân lập, tư thục; cho vay nhà ở xã hội theo nghị định số 100/2015/NĐ-CP,... Tuyên truyền chính sách hỗ trợ lãi suất theo Nghị định số 36/2022/NĐ-CP ngày 30/5/2022 của Chính phủ. Hội, đoàn thể đã tổ chức rà soát nhu cầu vốn, thực hiện kiểm tra trước, trong và sau khi cho vay.

Để hoàn thành tốt nhiệm vụ trong nhiệm vụ trong quý II năm 2023 các tổ chức chính trị - xã hội tiếp tục phối hợp bám sát nội dung văn bản thỏa thuận và văn bản liên tịch đã ký với Ngân hàng để chỉ đạo Hội, đoàn thể cơ sở theo cấp quản lý thực hiện tốt các nội dung đã ký kết với Ngân hàng; tuyên truyền, phổ biến, giám sát cho vay các chương trình tín dụng; đẩy nhanh tiến độ kiểm tra, giám sát; thực hiện cho vay đúng đối tượng, tổ chức kiểm tra trước, trong và sau khi cho vay để đảm bảo việc hỗ trợ lãi suất theo đúng quy định của pháp luật, tránh trục lợi chính sách; phòng giao dịch NHCSXH Huyện Nhà Bè và Quận 7 chỉ đạo các hội, đoàn thể các xã, phường thực hiện nghiêm túc công tác kiểm tra, giám sát, hoạt động tổ tiết kiệm và vay vốn, hộ vay việc sử dụng vốn nhằm phát hiện chấn chỉnh kịp thời những trường hợp chiếm dụng, vay ké và sử dụng vốn sai mục đích.

 

 

Ngân hàng CSXH Huyện Nhà Bè và Quận 7

Số lượng lượt xem: 117
Tin mới hơn
Tin đã đưa