Chi tiết hỏi đáp - kiến nghị

Phản ánh việc thu gom rác tại chợ Phước Long
Thứ năm, 12/09/2019, 15:05 CH
Cỡ chữ Màu chữ image
Thông tin ý kiến
Chủ đề: Phản ánh việc thu gom rác tại chợ Phước Long
Người gửi: Du Email: hai_buitan@yahoo.com
Địa chỉ: Số điện thoại:
Giới tính: Nam Năm sinh:
Lĩnh vực: Môi trường Ngày gửi: 12/09/2019
Nội dung: Mấy ngày đơn vị không thu gom rác
Tài liệu đính kèm: Không có tài liệu đính kèm
Thông tin phản hồi
Không có tài liệu đính kèm
Người phản hồi:
Nội dung:

Kính gửianh/chi Du;

Phản anh của anh/ chị đã được quản trị viên gửi đến các đơn vị liên quan xử lý.

Trân trọng ./.

 

Số lượng lượt xem: 344