title Thông tin cần biết về chính sách mới

Phổ biến một số quy định pháp luật liên quan đến người dân tộc thiểu số
Thứ hai, 18/09/2017, 10:00 SA
Cỡ chữ Màu chữ image

Sáng 17/8, Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật Quận đã tổ chức Hội nghị Phổ biến một số quy định pháp luật liên quan đến người dân tộc thiểu số.

Báo cáo viên là đồng chí Nguyễn Thị Thanh Nga - Trưởng Phòng Chính sách Ban Dân tộc Thành phố đã phổ biến một số chính sách liên quan đến người dân tộc thiểu số như: chính sách miễn giảm học phí đối với học sinh dân tộc Chăm và Khmer trên địa bàn Thành phố từ năm học 2013 - 2014 đến năm học 2019 - 2020; chính sách hỗ trợ chi phí học tập đối với sinh viên dân tộc thiểu số thuộc diện hộ nghèo và hộ cận nghèo Thành phố giai đoạn 2014 - 2020 đang học tại các cơ sở giáo dục Đại học; chính sách hỗ trợ chi phí học tập cho học viên cao học, nghiên cứu sinh là người dân tộc thiểu số giai đoạn 2016 - 2020; chính sách đào tạo nghề, tạo việc làm cho người dân tộc thiểu số trên địa bàn Thành phố giai đoạn 2016 - 2020; chính sách đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo tổng hợp trên địa bàn Thành phố giai đoạn 2016 – 2020.

Hội nghị nhằm phổ biến pháp luật cho các đối tượng là người dân tộc thiểu số trên địa bàn Quận hiểu và thực hiện đúng những quy định của pháp luật. Qua đó, nâng cao hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, góp phần thực hiện tốt phương châm “Sống và làm việc theo Hiến pháp và Pháp luật”.  

Tác giả: Thương Lâm

Nguồn: Khác

Số lượng lượt xem: 11226
Tin mới hơn
Tin đã đưa