title Hoạt động của UBND

Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách sách hội huyện Nhà Bè và Quận 7 đã được phân bổ 48 tỷ đồng nguồn vốn từ ngân sách địa phương để cho vay cho vay hộ nghèo, hộ cận nghèo
Thứ tư, 18/01/2023, 11:42 SA
Cỡ chữ Màu chữ image

Ngay từ những ngày đầu năm 2023, phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách sách hội huyện Nhà Bè và Quận 7 đã được phân bổ 48 tỷ đồng nguồn vốn từ ngân sách địa phương để cho vay cho vay hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ thoát vượt chuẩn cận nghèo và các đối tượng chính sách khác, nâng tổng nguồn vốn lên 615 tỷ đồng.

Tính đến ngày 16/1, Phòng giao dịch đã giải ngân được 16 tỷ đồng (cả nguồn vốn Trung ương và địa phương) với 709 hộ vay vốn là hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ thoát vượt chuẩn cận nghèo và các đối tượng chính sách khác đã tiếp cận được nguồn vốn ưu đãi, nâng tổng dư nợ đến thời điểm hiện tại đạt 585 tỷ đồng, tỷ lệ nợ quá hạn 0,57%/ tổng dư nợ.

Tổ chức giải ngân tại điểm giao dịch xã

 

Qua đó cho thấy kết quả thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng đã có tác động tích cực đối với hoạt động của Ngân hàng Chính sách xã hội về tập trung nguồn vốn, nâng cao năng lực và hiệu quả hoạt động, giúp cho hoạt động của Ngân hàng Chính sách ngày càng ổn định, chất lượng tín dụng ngày càng nâng cao và bền vững.

Phòng giao dịch tiếp tục phối hợp với hội, đoàn thể các cấp, Trưởng khu phố, ấp và Ban quản lý Tổ Tiết kiệm và vay vốn lập danh sách các đối tượng thụ hưởng có nhu cầu vay, có sinh kế và tổ chức họp bình xét cho vay, hoàn chỉnh hồ sơ vay và phát tiền vay trong tháng 1-2023 nâng tổng dư nợ 605 tỷ đồng. Ngoài ra các hộ nghèo, hộ cận nghèo và hộ mới thoát vượt chuẩn cận nghèo được ưu tiên tiếp cận nguồn vốn tín dụng chính sách với mức vay tối đa 100 triệu đồng/hộ. Các hộ đã vay, có dư nợ thấp nếu có dự án, sinh kế mới có hiệu quả vẫn được Ngân hàng CSXH tiếp tục cho vay, không phải trả dứt nợ cũ. Tuy nhiên, tổng dư nợ các lần vay không vượt quá 100 triệu đồng.

Nguồn: Ban biên tập

Số lượng lượt xem: 150
Tin mới hơn
Tin đã đưa