title Hoạt động của UBND

QUẬN 7 ĐIỀU CHỈNH KHUNG THỜI GIAN CHO KẾ HOẠCH ĐĂNG KÝ TUYỂN SINH CÁC LỚP ĐẦU CẤP NĂM HỌC 2023 - 2024
Thứ sáu, 12/05/2023, 09:28 SA
Cỡ chữ Màu chữ image

Ngày 08/5/2023, Phòng Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) Quận 7 đã ban hành văn bản số 601/GDĐT-VP về việc điều chỉnh khung thời gian cho kế hoạch đăng ký tuyển sinh các lớp đầu cấp năm học 2023 – 2024, cụ thể như sau:

Thời gian từ ngày 12/5/2023 đến 17h00 ngày 05/6/2023, cha mẹ học sinh truy cập vào trang tuyển sinh đầu cấp bằng mã định danh và ngày tháng năm sinh học sinh tại địa chỉ: https://tuyensinhdaucap.hcm.edu.vn (làm theo hướng dẫn đính kèm); đồng thời trong giai đoạn này cha mẹ học sinh tiến hành rà soát lại các thông tin của học sinh trên trang tuyển sinh đầu cấp.

 

* Lưu ý: sau thời gian này các thông tin đăng ký tuyển sinh sẽ được làm mới lại.

 

Cha mẹ học sinh sẽ đăng ký chính thức từ sau ngày 05/6/2023 đến 17h00 ngày 20/6/2023 theo Kế hoạch huy động trẻ ra lớp và tuyển sinh vào các lớp đầu cấp năm học 2023 - 2024 của Ủy ban nhân dân Quận 7, hướng dẫn của phòng GDĐT và trường. Thông tin đăng ký chỉ có giá trị khi được đăng ký trong khoảng thời gian này.

 

 

Bùi Giang

Số lượng lượt xem: 2081
Tin mới hơn
Tin đã đưa