title Hoạt động của UBND

Quận 7 khảo sát hộ nghèo, cận nghèo theo chuẩn mới giai đoạn 2021 - 2025
Thứ hai, 05/04/2021, 15:54 CH
Cỡ chữ Màu chữ image

Sáng 01/4, UBND Quận 7 tổ chức hội nghị Tập huấn khảo sát lập danh sách hộ nghèo, hộ cận nghèo Thành phố giai đoạn 2021 – 2025.

Toàn cảnh buổi tập huấn

 

Tại buổi tập huấn, các đại biểu được hướng dẫn về việc đánh giá thực hiện theo bộ tiêu chí gồm 05 chiều với 10 chỉ số thiếu hụt quy định tại Nghị quyết 13/2020/NQ-CP ngày 9/12/2020 của HĐND TPHCM. 05 chiều gồm: y tế (chỉ số thiếu hụt về dinh dưỡng và bảo hiểm y tế); giáo dục (trình độ giáo dục - đào tạo của người lớn trong độ tuổi từ 16 đến 30 tuổi và tình trạng đi học của trẻ em); việc làm (tiếp cận việc làm và bảo hiểm xã hội); điều kiện sống (nhà ở và nguồn nước an toàn); thu nhập (hộ có thu nhập bình quân từ 36 triệu đồng/người/năm (3 triệu đồng/người/tháng) trở xuống và tỷ lệ người phụ thuộc (trẻ em dưới 16 tuổi và người cao tuổi hoặc người khuyết tật đang hưởng chính sách trợ cấp xã hội hằng tháng) trong tổng số nhân khẩu lớn hơn 50%). Ngoài ra, các đại biểu còn được hướng dẫn về đối tượng khảo sát; phương pháp khảo sát, công cụ khảo sát, cách thu thập thông tin và công tác giám sát...

Lãnh đạo Phòng Lao động Thương binh và Xã hội Quận trao đổi một số nội dung tại buổi tập huấn

 

Cuộc khảo sát tại Quận 7 được thực hiện từ ngày 18/3/2021 đến hết ngày 11/5/2021 trên địa bàn dân cư 10 phường và báo cáo về UBND Quận chậm nhất vào ngày 13/5/2021. Thời gian Quận tổng hợp hoàn chỉnh và báo cáo danh sách, số lượng hộ nghèo, hộ cận nghèo của Quận về Thành phố chậm nhất vào ngày 01/6/2021. Cuộc khảo sát nhằm xây dựng cơ sở dữ liệu để Quận tổ chức thực hiện các chính sách hỗ trợ giảm nghèo, an sinh xã hội và các chính sách kinh tế - xã hội khác của Quận đảm bảo đúng đối tượng thụ hưởng, đáp ứng kịp thời và đầy đủ các nhu cầu xã hội cơ bản đang còn thiếu hụt của hộ nghèo và hộ cận nghèo; qua đó làm cơ sở xây dựng mục tiêu, chỉ tiêu kế hoạch giảm nghèo theo từng năm và giai đoạn trên địa bàn Quận 7

Trần Hiển

Số lượng lượt xem: 42
Tin mới hơn
Tin đã đưa