title Hoạt động của UBND

QUẬN 7 PHÁT ĐỘNG PHONG TRÀO THI ĐUA YÊU NƯỚC NĂM 2023 VỚI MỤC TIÊU THỰC HIỆN NHIỀU CÔNG TRÌNH TRỌNG ĐIỂM
Thứ sáu, 17/03/2023, 16:10 CH
Cỡ chữ Màu chữ image

Chiều 16/3, Quận ủy – UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam Quận 7 đã tổ chức Hội nghị tổng kết phong trào thi đua yêu nước, công tác khen thưởng năm 2022 và phát động phong trào thi đua yêu nước năm 2023. Tham dự hội nghị có các đồng chí: Ngô Thị Hoàng Các, Phó Giám đốc Sở Nội vụ, Trưởng Ban Thi đua Khen thưởng TPHCM; Võ Khắc Thái, Bí thư Quận ủy; Trần Chí Dũng, Phó Bí thư thường trực Quận ủy; Hoàng Minh Tuấn Anh, Phó Bí thư Quận ủy, Chủ tịch UBND Quận; Nguyễn Dũng Hùng, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam Quận.

Các cá nhân vinh dự nhận bằng khen của Thủ tướng Chính phủ

 

Phát biểu khái quát về những kết quả đạt được trong phong trào thi đua yêu nước năm 2022 của Quận 7, đồng chí Hoàng Minh Tuấn Anh, Chủ tịch UBND Quận cho biết Quận 7 đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo phát động phong trào thi đua gắn với nhiệm vụ chính trị tại địa phương, tập trung thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm theo chủ đề năm 2022. Phong trào thi đua, khen thưởng của Quận đã được phát động rộng khắp ở các cơ quan, đơn vị, đặc biệt ở cấp cơ sở, đem lại hiệu quả thiết thực, góp phần phát triển các mặt kinh tế, văn hóa, xã hội, an ninh quốc phòng trên địa bàn Quận.

Trong đó, có nhiều nội dung vượt chỉ tiêu giao như thu ngân sách Nhà nước thực hiện là 5.550 tỷ đồng, đạt 149,21% kế hoạch năm 2022 (3.720 tỷ đồng), tăng 37,07% so với cùng kỳ; thực hiện nâng chuẩn 913/690 hộ nghèo, đạt tỷ lệ 132,32% và nâng chuẩn 351/308 hộ cận nghèo, đạt tỷ lệ 113,96%, vượt so với chỉ tiêu Thành phố giao. Bên cạnh đó, Quận cũng vận động Nhân dân hiến đất mở rộng và đầu tư nâng cấp 57 tuyến đường, hẻm để chỉnh trang đô thị, trong đó, người dân đồng thuận hiến khoảng 970m2 đất, ước giá trị trên 53 tỷ đồng; tổ chức các hoạt động Tuần lễ Văn hóa - Thể thao tại tuyến đường Tôn Dật Tiên; xây dựng không gian văn hóa Hồ Chí Minh tại Nhà Tưởng niệm Bác Hồ và tại các cơ quan, đơn vị, địa phương thuộc Quận… nhằm đáp ứng nhu cầu vui chơi, thưởng thức của người dân…. Quận cũng tập trung thực hiện đạt hiệu quả phong trào thi đua cao điểm lập thành tích chào mừng kỷ niệm 25 năm ngày thành lập Quận 7 với trọng tâm là hoàn thành 25 công trình thi đua cấp Quận.

Đồng chí Hoàng Minh Tuấn Anh, Chủ tịch UBND Quận phát động phong trào thi đua yêu nước năm 2023

 

Phát động phong trào thi đua yêu nước năm 2023, Chủ tịch UBND Quận Hoàng Minh Tuấn Anh cho biết Quận sẽ tập trung triển khai thực hiện Chủ đề năm 2023 của Thành phố “Nâng cao hiệu quả hoạt động công vụ, đẩy mạnh cải cách hành chính và cải thiện môi trường đầu tư, thúc đẩy phát triển kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội”, gắn với phong trào thi đua xây dựng Đảng, xây dựng Chính quyền; phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”; phong trào thi đua “Quyết thắng” của Lực lượng vũ trang và các phong trào thi đua theo đợt, chuyên đề. Tập trung thực hiện có hiệu quả phong trào thi đua đặc biệt chào mừng kỷ niệm 50 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước và chào mừng Đại hội Đảng các cấp với trọng tâm là thực hiện hoàn thành 03 công trình thi đua cấp Thành phố và 50 công trình thi đua cấp Quận.

Bên cạnh đó, Quận 7 cũng tập trung công tác giải ngân vốn đầu tư công; thu ngân sách Nhà nước; hoàn thiện về pháp lý, tiêu chí mời gọi đầu tư, tổ chức Hội nghị mời gọi đầu tư 03 Đề án thí điểm chỉnh trang đô thị, giải tỏa nhà ở ven và trên kênh rạch; tiếp tục tổ chức các hoạt động Văn hóa - Thể thao, các giải thể thao cấp quốc gia; khánh thành và đưa vào hoạt động đường sách Nguyễn Đổng Chi; tiếp tục thực hiện Đề án thí điểm kinh tế đêm gắn với phát triển du lịch; tiếp tục thực hiện vận động Nhân dân hiến đất mở rộng hẻm giai đoạn 2020 – 2025 và phát động thi đua trong cả hệ thống chính trị, doanh nghiệp và Nhân dân cùng chung tay tham gia thực hiện hiệu quả Chương trình Giảm nghèo bền vững theo tiêu chí giai đoạn 2021 – 2025...

Tôi kêu gọi toàn thể các cơ quan, đơn vị, tập thể cán bộ công chức, viên chức, người lao động và Nhân dân trên địa bàn tiếp tục phát huy truyền thống thi đua yêu nước, với tinh thần chủ động, sáng tạo, phát huy tiềm năng, thế mạnh và bám sát các mục tiêu, nhiệm vụ của Quận”, đồng chí Hoàng Minh Tuấn Anh nhấn mạnh.

Dịp này, Quận 7 có 3 tập thể, cá nhân nhận Huân chương Lao động hạng Ba của Chủ tịch nước có thành tích xuất sắc trong công tác phòng, chống dịch COVID-19, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc, 31 tập thể, cá nhân nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ có thành xuất xuất sắc trong công tác, phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn TP.HCM.

Gia Bảo

Số lượng lượt xem: 97
Tin mới hơn
Tin đã đưa