title Hoạt động của UBND

QUẬN 7 PHỔ BIẾN THÔNG TIN PHÁP LUÂT VỀ ĐẤT ĐAI, XÂY DỰNG CHO CÁN BỘ, CÔNG CHỨC
Thứ năm, 07/11/2019, 15:50 CH
Cỡ chữ Màu chữ image

Ngày 05/11, UBND Quận 7 đã tổ chức hội nghị phổ biến thông tin pháp luật về đất đai, xây dựng cho gần 200 cán bộ, công chức trực thuộc các phòng, ban, đơn vị sự nghiệp , đoàn thể và 10 phường trên địa bàn.

Tại hội nghị, đại biểu đã nghe ông Đỗ Phi Hùng, Nguyên Phó giám đốc Sở Xây Dựng Thành phố Hồ Chí minh quản triệt các nội dung quy định trong Luật đất đai 2013; Nghị định số 102/2014/NĐ-CP ngày 27/11/2014 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai; Nghị định số 139/2017/NĐ-CP ngày 10/11/2014 của Chính phủ quy định xử phạt hành chính trong hoạt động đầu tư xây dựng; khai thác, chế biến kinh doanh khoáng sản làm vật liệu xây dựng, sản xuất, kinh doanh vật liệu xây dựng; quản lý công trình hạ tầng kỹ thuật, kinh doanh bất động sản, phát triển nhà ở, quản lý sử dụng nhà và công sở...

Qua đợt tập huấn nhằm nâng cao nhận thức, hiểu biết của cán bộ công chức, viên chức  các nội dung pháp luật về đất đai, xây dựng. Đồng thời kiên quyết chấn chỉnh công tác quản lý Nhà nước về trật tự xây dựng trên địa bàn Quận.

Nguyễn Cẩm

Số lượng lượt xem: 1183
Tin mới hơn
Tin đã đưa