title Hoạt động của UBND

Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh chính thức triển khai Bộ tiêu chí đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ trong công tác chăm sóc sức khỏe người dân trên địa bàn quận, huyện
Thứ năm, 14/09/2023, 11:16 SA
Cỡ chữ Màu chữ image

Đây là bộ tiêu chí đánh giá dựa vào kết quả đầu ra trong công tác chăm sóc sức khoẻ người dân trên địa bàn quận, huyện. Tổng cộng có 30 tiêu chí thuộc 08 nhóm. Nếu đạt từ 85% trở lên: Hoàn thành xuất sắc; Từ 70 đến dưới 85%: Hoàn thành tốt; Từ 55 đến dưới 70 %: Hoàn thành; Dưới 55%: Không hoàn thành.

Nhằm đánh giá khách quan kết quả hoạt động chăm sóc sức khỏe người dân trên địa bàn quận, huyện, thành phố Thủ Đức, Sở Y tế xây dựng Bộ tiêu chí đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ trong công tác chăm sóc sức khỏe người dân trên địa bàn quận, huyện.

 

 

Bộ tiêu chí đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ trong công tác chăm sóc sức khỏe người dân trên địa bàn quận, huyện gồm 08 nhóm nội dung với 30 tiêu chí cụ thể, kèm theo hướng dẫn phương pháp đánh giá. Theo kế hoạch, từ năm 2023, Sở Y tế sẽ áp dụng để đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ trong công tác chăm sóc sức khỏe người dân của các quận, huyện, thành phố Thủ Đức.

Bộ tiêu chí đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ trong công tác chăm sóc sức khỏe người dân trên địa bàn quận, huyện:

 

 

 

Thắng (VHTT)

Số lượng lượt xem: 84
Tin mới hơn
Tin đã đưa