title Thông tin khác

Thu thập dữ liệu Bản đồ số cho Đề án "Phát triển Hệ tri thức Việt số hóa"
Thứ tư, 04/11/2020, 10:58 SA
Cỡ chữ Màu chữ image

Dự án Bản đồ số Việt Nam thuộc Đề án "Phát triển Hệ tri thức Việt số hóa" do Bộ Khoa học và Công nghệ chủ trì được triển khai từ tháng 8 năm 2018 nhằm tạo tập và chia sẻ dữ liệu nền tảng địa chỉ, địa danh… của bản đồ số Việt Nam để phục vụ công tác quản lý nhà nước đồng thời hỗ trợ cộng đồng và các doanh nghiệp khai thác, sử dụng, tạo ra các ứng dụng phục vụ đời sống, sản xuất, kinh doanh; phát triển thu hút du lịch. Trong thời gian qua, Bộ Khoa học và Công nghệ đã chỉ đạo, ủy nhiệm Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam và Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Đại học Quốc gia Hà Nội tiến hành thu thập dữ liệu, hoàn thành cơ bản tầng địa chỉ ở các tỉnh Phú Yên, Hậu Giang và một số Quận ở thành phố Hà Nội.

          Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam (Bưu điện Việt Nam) là đơn vị được giao nhiệm vụ chủ trì xây dựng nền tảng Bản đồ số Việt Nam Vmap và hệ thống mã địa chỉ Vpostcode (gắn với bản đồ số Vmap) đang tiến hành rà soát, cập nhật dữ liệu địa chỉ, sẵng sàng báo cáo trước Quốc Hội vào tháng 10/2020. Để dữ liệu địa chỉ trên nền tảng đảm bảo tính chính xác, luôn được cập nhật, đáp ứng các yêu cầu trong công tác quản lý nhà nước, đồng thời tạo ra các ứng dụng góp phần vào phát triển kinh tế, xã hội.

Bưu điện Việt Nam đang phối hợp với các địa phương tiến hành rà soát, cập nhật dữ liệu địa chỉ trên phạm vi toàn quốc; đề nghị người dân treo biển số nhà đầy đủ để lực lượng Bưu tá thực hiện thu thập dữ liệu: Chụp hình các trụ sở cơ quan, doanh nghiệp; chụp hình nhà và số nhà (đối với hộ dân)… để cập nhật vào dữ liệu phục vụ việc quản lý của Nhà nước.

           Bưu điện Việt Nam cam kết trong quá trình tác nghiệp, các cán bộ được phân công thực hiện luôn mang theo đầy đủ giấy tờ tùy thân, thẻ nhân viên Bưu điện, nghiêm chỉnh chấp hành các quy định của nhà nước, pháp luật và các quy định của địa phương.

          Thời gian thực hiện: từ nay đến khi hoàn thành nhiệm vụ (dự kiến ngày 30/12/2020).

          (Theo tài liệu tuyên truyền của Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam)

Giang Bùi

Số lượng lượt xem: 3469
Tin mới hơn
Tin đã đưa