Chi tiết hỏi đáp - kiến nghị

Cập nhật tên chủ mới để đóng thuế đất phi nông nghiệp

Thông tin ý kiến Chủ đề: Cập nhật tên chủ mới để đóng thuế đất phi nông nghiệp Người gửi: Đoàn Thị Như Linh Email: ...

huong dẫn đăng ký trích lục khai sinh trực tuyến

Thông tin ý kiến Chủ đề: huong dẫn đăng ký trích lục khai sinh trực tuyến Người gửi: NGỌC HẠNH Email: hai_buitan@yahoo.com ...

Phản ánh việc thu gom rác tại chợ Phước Long

Thông tin ý kiến Chủ đề: Phản ánh việc thu gom rác tại chợ Phước Long Người gửi: Du Email: hai_buitan@yahoo.com ...

Nộp thang bảng lương

Thông tin ý kiến Chủ đề: Nộp thang bảng lương Người gửi: Dương Ngọc Diễm Email: ngocdiem224@gmail.com ...

Hồ sơ để hoàn công nhà và cấp sổ hồng mới sau khi xây dựng xong.

Thông tin ý kiến Chủ đề: Hồ sơ để hoàn công nhà và cấp sổ hồng mới sau khi xây dựng xong. Người gửi: Lê Minh Đức Email: ...

Trật tự xây dựng

Thông tin ý kiến Chủ đề: Trật tự xây dựng Người gửi: Thời Trung Trực Email: Thoitrung2000@gmail.com Địa chỉ:...

Đăng ký Nội quy lao động và thang bảng lương

Thông tin ý kiến Chủ đề: Đăng ký Nội quy lao động và thang bảng lương Người gửi: Diễm Email: ngocdiem224@gmail.com ...