title Hoạt động của UBND

Hoạt động văn hóa theo chủ đề "Năm đẩy mạnh hoạt động văn hóa và xây dựng nếp sống văn minh đô thị"
Thứ sáu, 29/05/2020, 16:24 CH
Cỡ chữ Màu chữ image

Căn cứ Quyết định số 1043/QĐ-UBND ngày 24/3/2020 của Ủy ban nhân dân Thành phố, Ủy ban nhân dân quận đã ban hành kế hoạch số 1541/KH-UBND ngày 31/3/2020 về việc triển khai thực hiện chủ đề năm 2020 "Năm đẩy mạnh hoạt động văn hóa và xây dựng nếp sống văn minh đô thị".

Nhằm thực hiện chủ đề năm 2020, Quận đã bổ sung chỉ tiêu thực hiện kinh tế - xã hội trong năm 2020 như sau:

- Lắp đặt 50 bộ dụng cụ tập luyện thể dục thể thao ngoài trời: Nhằm chăm lo cho nhân dân có địa điểm tập luyện, nâng cao sức khỏe cho người dân tại các khu dân cư, công viên… quận đã chỉ đạo san lấp, cải tạo sạch sẽ các khu vực mà người dân thường xuyên đổ rác, trên đất công, lắp đặt trang thiết bị dụng cụ tập luyện thể thao đơn giản ngoài trời để phục vụ cho người dân đến tham gia tập luyện, đồng thời cải tạo cảnh quan xanh sạch đẹp: 10/10 phường đã đăng ký chọn địa điểm lắp đặt 50 dụng cụ tập luyện thể dục thể thao.

- Thực hiện 300 trụ cờ phướn tuyên truyền cổ động chính trị: Nhằm thực hiện tốt công tác tuyên truyền, cổ động chính trị góp phần cùng Thành phố thực hiện nhiệm vụ chính trị theo hướng hiện đại đảm bảo mỹ quan đô thị, phù hợp với sự phát triển về cơ sở hạ tầng trên địa bàn quận và thực hiện tốt chủ trương xã hội hóa về công tác tuyên truyền cổ động.

- Ngoài ra, đăng ký với Thành phố thực hiện 5 công trình về chủ đề năm như: Công trình thực hiện Chỉ thị 19-CT/TU ngày 19/10/2018 của Thành ủy về cuộc vận động “Người dân Thành phố Hồ Chí Minh không xả rác ra đường kênh rạch vì thành phố sạch và giảm ngập nước”; Công trình Chỉ thị 23-CT/TU ngày 25/7/2019 của Ban Thường vụ Thành ủy về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước về trật tự xây dựng trên địa bàn Thành phố; Đề án Đô thị thông minh tại quận; Thúc đẩy, hỗ trợ đề án giải quyết ngập do triều cường khu vực Thành phố Hồ Chí có xét đến yếu tố biến đổi khí hậu; triển khai các hoạt động thực hiện chủ đề năm 2020: “Năm đẩy mạnh hoạt động văn hóa và xây dựng nếp sống văn minh đô thị”…

Bùi Giang

Số lượng lượt xem: 638
Tin mới hơn
Tin đã đưa