title Hoạt động của UBND

HỌP GIAO BAN NGÂN HÀNG CHÍNH SÁCH XÃ HỘI HUYỆN NHÀ BÈ – QUẬN 7 QUÝ I NĂM 2021
Thứ tư, 05/05/2021, 16:36 CH
Cỡ chữ Màu chữ image

Ngày 22 tháng 04 năm 2021 Ban đại diện hội đồng quản trị (HĐQT) Ngân Hàng chính sách Xã hội Quận 7 tổ chức họp giao ban Quý I và triển khai phương hướng hoạt động quý II năm 2021 trên địa bàn Quận dưới sự chủ trì của đồng chí Nguyễn Thị Bé Ngoan – Phó chủ tịch UBND quận, Trưởng Ban đại diện đồng quản trị đồng quản trị Ngân Hàng chính sách Xã hội Quận 7. Đến dự có đại diện lãnh đạo Ngân hàng Chính sách Xã hội Huyện Nhà Bè và Quận 7 cùng toàn thể thành viên Ban đại diện HĐQT Ngân hàng chính sách Xã hội Quận.

Theo báo cáo của Ban đại diện HDQT Ngân hàng Chính sách Xã hội Huyện Nhà Bè và quận 7, tính đến 31/03/2021 tổng nguồn vốn kế hoạch năm đạt được là 171.004 triệu đồng, tăng 33 triệu đồng so với đầu năm. Nguồn vốn cân đối từ TW năm 2021 bổ sung tăng thêm 7 tỷ đồng chương trình cho vay giải quyết việc làm và nhà ở xã hội. Nguồn vốn cân đối tại ĐP năm 2021 bổ sung tăng thêm 500 triệu đồng chương trình cho vay Giải quyết việc làm. Nợ quá hạn (NQH) đến 31/03/2021 là 835 triệu đồng tăng so với đầu năm là 54 triệu đồng, chiếm tỷ lệ nợ quá hạn 0,49%/ tổng dư nợ, nợ khoanh 980 triệu đồng chiếm tỷ lệ 0,57%/tổng dư nợ.

Toàn cảnh hội nghị

 

Doanh số cho vay 19.464 triệu đồng, tăng 33 triệu đồng so với đầu năm, với 250 lượt hộ nghèo, hộ cận nghèo và các đối tượng chính sách khác được vay vốn; tổng doanh số thu nợ 18.976 triệu đồng với 1.796 khách hàng trả nợ. vốn tín dụng chính sách đã góp phần hỗ trợ kịp thời vốn đầu tư sản xuất, kinh doanh tạo việc làm và hỗ trợ cho các HSSV có hoàn cảnh khó khăn vay vốn học tập…Hoạt động ủy thác được thực hiện thông 03 Tổ chức chính trị - xã hội với 87 tổ TK&VV tại 05 điểm giao dịch đã kịp thời đáp ứng nhu cầu vay vốn của hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác trên địa bàn quận. Trong đó tổ xếp loại tốt chiếm 78,16%(68 tổ), tổ xếp loại khá chiếm 10,34%(09 tổ), tổ xếp lạo trung bình 10,34%(09 tổ) và tổ xếp loại yếu 1,14%( 01 tổ).

Phương hướng nhiệm vụ quý II /2021. Phòng giao Dịch NHCSXH huyện Nhà Bè và Quận 7 tăng cường tập trung công tác kiểm tra, giám sát hoạt động tín dụng trên địa bàn, đồng thời tiếp tục phối hợp với Hội đoàn thể vả UBND 10 tổ chức tập huấn cho cán bộ hội, cán bộ chuyên trách giảm nghèo, trưởng khu phố và tổ TK&VV trên địa bàn .

Tiếp tục triển khai thực hiện Chỉ thị 40- CT/TW ngày 22/11/2014 của Ban Bí thư trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của đảng đối với tín dụng chính sách xã hội.

 Triển khai Nghị định số 49/2021/NĐ-CP ngày 01/4/2021 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 100/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 của Chính phủ về phát triển và quản lý nhà ở xã hội và văn bản số 3139A/NHCS-TDSV ngày 01 tháng 4 năm 2021 của Tổng Giám đốc Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) về việc huớng dẫn cho vay nhà ở xã hội theo Nghị định số 49/2021/NĐ-CP của Chính.

Tuyên truyền sâu rộng hơn nữa các chương trình tín dụng chính sách đến đúng đối tượng thụ hưởng, phối hợp với UBND các phường rà soát nhu cầu vay vốn thực tế từng hộ dân, phân tích từng trường hợp cụ thể, giúp hộ vay vốn để phát triển kinh tế. Đồng thời, phấn đấu giảm nợ quá hạn, lãi tồn đọng so với đầu năm, góp phần quan tro5ngthu75c hiện hoàn thành chỉ tiêu nợ quá hạn mà UBND thành phố giao năm 2021.

Nguồn: Ban biên tập

Số lượng lượt xem: 341
Tin mới hơn
Tin đã đưa