title Thông tin khác

Kê khai phiếu điều tra Doanh nghiệp năm 2021 trên địa bàn Quận 7
Thứ hai, 29/03/2021, 15:58 CH
Cỡ chữ Màu chữ image

Từ ngày 01 tháng 3 đến ngày 20 tháng 3 năm 2021, số lượng doanh nghiệp vào kê khai thông tin trực tuyến trên trang Web (Thongkedoanhnghiep.gso.gov.vn) còn chậm, mới đạt khoảng 25%. Thông tin cung cấp của các doanh nghiệp có ý nghĩa hết sức quan trọng cho việc xây dựng những giải pháp của Chính phủ, UBND Thành phố nhằm tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp, đảm bảo an sinh xã hội và là cơ sở định hướng cho phát triển cộng đồng doanh nghiệp nói chung và các doanh nghiệp Thành phố nói riêng.

Do đó, Ban Chỉ đạo Tổng điều tra kinh tế và điều tra cơ sở hành chính năm 2021 Quận 7 đề nghị như sau:

1 - Giám đốc các Doanh nghiệp khẩn trương chỉ đạo kế toán, nhân viên phụ trách và các phòng, ban có liên quan kịp thời cung cấp các thông tin kịp thời, đầy đủ theo mẫu điều tra trực tuyến tại địa chỉ: Thongkedoanhnghiep.gso.gov.vn;

2 - Thời gian kê khai thông tin trên trang Web hoàn thành trước ngày 15 tháng 04 năm 2021.

3- Để thực hiện kê khai thông tin thống kê về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020 và gửi báo cáo tài chính của doanh nghiệp, các doanh nghiệp thực hiện các bước như sau:

a. Về việc kê khai phiếu điều tra:

Doanh nghiệp đăng nhập vào trang web:

http://thongkedoanhnghiep.gso.gov.vn

Doanh nghiệp đăng nhập vào phiếu của đơn vị mình bằng cách sử dụng ID và mật khẩu:

  • Tài khoản đăng nhập:        Mã số thuế của doanh nghiệp
  • Mật khẩu đăng nhập:         Mã số thuế của doanh nghiệp
  • Ví dụ: Doanh nghiệp có mã số thuế là 0307451799

+ Tài khoản: 0307451799

+ Mật khẩu: 0307451799

b. Về việc nộp Báo cáo tài chính năm 2020:

           Sau khi doanh nghiệp hoàn tất việc kê khai phiếu điều tra trên trang Web, doanh nghiệp gửi kèm báo cáo tài chính trực tiếp trên trang web bằng file PDF hoặc file Exel và không phải gửi bản giấy về Chi cục Thống kê.

   Lưu ý: File Báo cáo tài chính phải có đóng dấu đỏ hoặc chữ ký số và phải có đầy đủ  nội dung các biểu sau:

          + Kết quả hoạt động kinh doanh

          + Bảng cân đối kế toán

          + Thuyết minh báo cáo tài chính

          + Báo cáo lưu chuyển tiền tệ

  • Chi cục Thống kê Quận 7: Số 7, đường Tân Phú, phường Tân Phú, Quận 7.
  • Điện thoại Chi cục thống kê :  02837851717; 028378752431; 028 38732699
  • Điện thoại nhân viên chi cục:

                       Chị Phạm Thị Trà Mi: 0933888386

                       Chị Bùi Thị Ngọc Trầm: 0813777858

                       Chị Triệu Thị Thanh Huyền: 0903012380

              Anh Nguyễn Văn Hiếu: 0975444490

4. Nếu Doanh nghiệp cố tình không kê khai phiếu điều tra sẽ bị xử phat vi phạm hành chính trong lĩnh vực thống kê theo Nghị định số 95/2016/NĐ-CP ngày 01/07/2016 của Chính phủ.

Để cuộc Tổng điều tra Kinh tế năm 2021 trên địa bàn quận diễn ra tốt đẹp và đúng tiến độ đề ra, Ban Chỉ đạo Tổng điều tra kinh tế và điều tra cơ sở hành chính năm 2021 Quận 7 đề nghị các Doanh nghiệp quan tâm thực hiện.

Bùi Giang

Số lượng lượt xem: 2636
Tin mới hơn
Tin đã đưa