title Hoạt động của UBND

KỶ NIỆM 133 NĂM NGÀY SINH CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH VĨ ĐẠI (19/5/1890 – 19/5/2023)
Thứ hai, 22/05/2023, 09:01 SA
Cỡ chữ Màu chữ image

Chủ tịch Hồ Chí Minh (lúc nhỏ tên là Nguyễn Sinh Cung, lớn lên đi học lấy tên là Nguyễn Tất Thành, hoạt động cách mạng lấy tên là Nguyễn Ái Quốc) sinh ngày 19/5/1890 trong một gia đình nhà nho yêu nước, tại làng Hoàng Trù, xã Chung Cự, tổng Lâm Thịnh, nay thuộc xã Kim Liên, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An. Thân phụ là Nguyễn Sinh Sắc, thân mẫu là Hoàng Thị Loan.

Từ khi sinh ra đến năm 5 tuổi, Nguyễn Sinh Cung sống trong sự đùm bọc yêu thương của gia đình, đặc biệt là ông bà ngoại. Năm 1895, Nguyễn Sinh Cung theo gia đình vào Huế sinh sống. Đầu năm 1901, mẹ mất, ông theo cha trở lại Nghệ An, lấy hiệu là Nguyễn Tất Thành, tích cực học chữ Hán, thậm chí còn theo cha đi một số nơi để học hỏi thêm nhiều điều. Năm 1906, Nguyễn Tất Thành theo cha vào Huế. Lúc đầu ông học trường Pháp Việt, sau đó là trường Quốc Học Huế. Tháng 6/1909, Nguyễn Tất Thành theo cha vào Bình Định, tháng 8/1910 vào Phan Thiết, Bình Thuận làm giáo viên trường Dục Thanh. Tháng 2 năm 1911, Nguyễn Tất Thành vào Sài Gòn.

 

Ngày 5-6-1911, với tên mới là Văn Ba, Người lên con tàu Amiran Latusd Trêvin, rời cảng Nhà Rồng để đến tòa nhà Mác (Pháp). Tháng 6-1919, Người thay mặt Hội những người Việt Nam yêu nước tại Pháp gửi bản yêu sách gồm 8 điểm (Nguyễn Ái Quốc ký tên) đến Hội nghị các đế quốc họp ở Versailles (Pháp), chính phủ hai nước. Chủ trương của Hội nghị phải công nhận các quyền tự do, dân chủ và quyền bình đẳng của nhân dân Việt Nam.

 

Tháng 7/1920, Nguyễn Ái Quốc đọc Luận cương của Lênin về vấn đề dân tộc và thuộc địa. Tháng 12 năm 1920, Nguyễn Ái Quốc tham gia Đại hội của Đảng Xã hội Pháp. Tại đây, Người đã bỏ phiếu ủng hộ Đệ Tam Quốc tế và tham gia sáng lập Đảng Cộng sản Pháp, trở thành người Cộng sản đầu tiên của Việt Nam.

 

Từ ngày 6-1 đến ngày 7-2-1930 tại Cửu Long (Hương Cảng, Trung Quốc), Nguyễn Ái Quốc chủ trì Hội nghị hợp nhất các tổ chức cộng sản, thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam.

 

Ngày 2-9-1945, tại Quảng trường Ba Đình, Hà Nội, Người đọc bản Tuyên ngôn Độc lập, khai sinh nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa (nay là nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam).

 

Dưới sự lãnh đạo của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh, nhân dân Việt Nam đã giành thắng lợi vẻ vang trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp mà đỉnh cao là chiến thắng Điện Biên Phủ năm 1954 lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu, đưa miền Bắc xây dựng chủ nghĩa xã hội.

 

Tại Đại hội III của Đảng (1960), ông được bầu lại làm Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Đảng Lao động Việt Nam. Quốc hội khóa II và III bầu Người làm Chủ tịch nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa (nay là nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam).

 

Ngày 2 tháng 9 năm 1969, Chủ tịch Hồ Chí Minh qua đời là một tổn thất to lớn. Đồng bào và chiến sĩ cả nước nhớ Người vô cùng. Sự ra đi của Người đã để lại niềm kính yêu vô hạn đối với toàn Đảng, toàn dân tộc Việt Nam và tinh thần đoàn kết thân ái với nhân dân tiến bộ trên thế giới.

 

Chủ tịch Hồ Chí Minh đã cống hiến cả cuộc đời mình cho sự nghiệp cách mạng của Đảng ta, dân tộc ta, dân tộc ta và vì hòa bình, tiến bộ xã hội trên thế giới. Người đã sống một cuộc đời vinh quang, đầy gian khổ và hy sinh, vô cùng cao quý và giàu có, vô cùng trong sáng và đẹp đẽ. Cuộc đời và sự nghiệp cách mạng vĩ đại của Chủ tịch Hồ Chí Minh mãi mãi là tấm gương sáng cho các thế hệ người Việt Nam học tập và noi theo. Tên tuổi và sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh sẽ còn mãi trong lòng đất nước và trong trái tim của mỗi chúng ta.

 

(Nguồn ảnh Trung tâm Thông tin Triển lãm Thành phố Hồ Chí Minh)

 

 

 

 

Bùi Giang

Số lượng lượt xem: 1236
Tin mới hơn
Tin đã đưa