title Hoạt động của UBND

NHÌN LẠI NHỮNG KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC TRONG NHIỆM KỲ 2015 – 2020
Thứ ba, 07/07/2020, 08:31 SA
Cỡ chữ Màu chữ image

Qua 05 năm triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quận lần thứ V, nhiệm kỳ 2015 – 2020, Đảng bộ, Chính quyền và Nhân dân Quận 7 đã đoàn kết, nỗ lực phấn đấu, vượt qua khó khăn, tổ chức thực hiện nghiêm túc các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội. Qua đó đã mang lại kết quả tích cực, giữ vững an ninh trật tự, thúc đẩy kinh tế phát triển, chăm lo đời sống nhân dân, đảm bảo an sinh xã hội, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh, tiếp tục phát huy mọi nguồn lực xây dựng Quận 7 văn minh, hiện đại, nghĩa tình.  

Quận 7 khánh thành trường Tiểu học Phú Thuận

Trong nhiệm kỳ, kinh tế Quận tiếp tục tăng trưởng, phát triển theo đúng định hướng; cơ cấu kinh tế có sự tăng trưởng phù hợp và chuyển dịch theo hướng tăng dần tỷ trọng ngành thương mại, dịch vụ. Tốc độ tăng trưởng giá trị các thành phần kinh tế do Quận quản lý hằng năm tăng bình quân trên 16,5%. Công tác thu ngân sách Nhà nước hằng năm đạt, vượt chỉ tiêu Thành phố giao; thuế công thương nghiệp tăng bình quân hằng năm 18,44%. Quận cũng tạo điều kiện, môi trường đầu tư kinh doanh thuận lợi, hỗ trợ hoàn chỉnh thủ tục pháp lý cho 9.830 doanh nghiệp thành lập mới trong nhiệm kỳ (tăng 69,1% so với nhiệm kỳ trước), với tổng số vốn đăng ký là 127.991 tỷ đồng. Thực hiện nhiệm vụ xây dựng, phát triển du lịch, Quận đã xác định 05 sản phẩm du lịch phù hợp với thế mạnh của Quận; ra mắt sản phẩm du lịch đặc trưng “Hội Hoa xuân Phú Mỹ Hưng – Quận 7”; xây dựng và phát hành 1.000 ấn phẩm du lịch, 45.000 tài liệu tuyên truyền.

Về quản lý, phát triển đô thị, Quận đã rà soát điều chỉnh tổng thể 05 đồ án quy hoạch phân khu (trong đó đã duyệt 02 đồ án, đang lấy ý kiến trình UBND Thành phố phê duyệt 03 đồ án); hoàn tất đo vẽ hiện trạng 09 tuyến rạch và chuyển lấy ý kiến thống nhất của các Sở ngành trình UBND Thành phố chấp thuận chủ trương đầu tư công. Trong nhiệm kỳ, Quận cũng hoàn thành đầu tư nâng cấp, mở rộng và đưa vào sử dụng 06 hẻm chính theo quy hoạch; xác lập hồ sơ quản lý Nhà nước đối với 160 cửa xả, cống xả, nâng cấp 11 cửa xả; đầu tư xây dựng mới nhiều tuyến đường trọng yếu, nâng cấp theo hiện trạng 137 tuyến đường, hẻm, xóa 51/106 điểm ngập. Thực hiện tốt công tác quản lý trật tự xây dựng và trật tự lòng, lề đường, chú trọng kiểm tra, kiên quyết xử lý ngay từ đầu các trường hợp vi phạm; đặc biệt tình hình xây dựng không phép, sai phép, sai quy hoạch giảm nhiều, số vụ vi phạm cuối nhiệm kỳ giảm còn 1/3 so với đầu nhiệm kỳ. Bên cạnh đó, Quận cũng thực hiện nhiều giải pháp bảo vệ môi trường như phát động chương trình điểm sáng trong khu dân cư với tiêu chí “5 sạch, 2 xanh”; vớt rác, khơi thông dòng chảy 70 tuyến kênh, rạch; xây dựng 55 tuyến hẻm không rác; tổ chức ra quân tổng vệ sinh 274 lượt; lắp đặt 40 thùng rác công cộng…

Công tác giáo dục – đào tạo tiếp tục được Quận quan tâm đầu tư, huy động mọi nguồn lực đầu tư hơn 500 tỷ đồng xây dựng trường lớp, bổ sung trang thiết bị theo hướng tiên tiến, hiện đại; nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên cả về tư tưởng chính trị, đạo đức nghề nghiệp và chuyên môn nghiệp vụ. Chất lượng phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” được nâng cao, số hộ gia đình Văn hóa, khu phố Văn hóa tăng dần qua các năm. Nhiều hoạt động thiết thực được tổ chức và được Nhân dân đồng thuận, hưởng ứng như tổ chức hội thi, hội diễn nhân các ngày lễ lớn; lắp đặt dụng cụ thể dục thể thao ngoài trời; lắp đặt trụ phướn treo cờ; sửa chữa, trùng tu, tôn tạo các di tích lịch sử cấp Thành phố… Bên cạnh đó, công tác khám, chữa bệnh được nâng cao về chất lượng, phối hợp với các bệnh viện tuyến trên triển khai và áp dụng các kỹ thuật mới trong chẩn đoán và điều trị. Trong nhiệm kỳ, đã xây mới và đưa vào hoạt động Bệnh viện Quận 7 quy mô 100 giường bệnh và 04 trạm Y tế Phường với trang thiết bị đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh của người dân.

Chương trình giảm nghèo bền vững là nhiệm vụ quan trọng và thường xuyên để chăm lo đời sống nhân dân, đảm bảo an sinh xã hội. Bằng những giải pháp hỗ trợ như vay vốn Quỹ xóa đói giảm nghèo, cấp thẻ bảo hiểm y tế, cấp học bổng, học nghề, hỗ trợ phương tiện sinh kế… Trong 03 năm (2016 – 2018), Quận 7 đã hoàn thành chỉ tiêu cơ bản không còn hộ nghèo giai đoạn 2016 – 2020 sớm 02 năm; thực hiện chương trình giảm nghèo bền vững theo tiêu chí mới giai đoạn 2019 – 2020 ước thực hiện đạt và vượt chỉ tiêu. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn Quận được giữ vững, chủ động kịp thời đối phó với các vụ việc phức tạp, không để xảy ra bị động bất ngờ; công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ hằng năm luôn đạt và vượt chỉ tiêu giao.

HĐND Quận tổ chức phiên giải trình về thực hiện những công tác, nhiệm vụ trọng tâm trong nhiệm kỳ

 

Năm 2016, Hội đồng nhân dân Quận được tái lập với Thường trực HĐND, Ban Kinh tế - Xã hội, Ban Pháp chế và 40 đại biểu. Trong thời gian qua, đã thực hiện tốt quy chế phối hợp giữa Thường trực HĐND, UBND và Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam Quận. Thường trực HĐND và các Ban HĐND Quận tập trung giám sát trên nhiều lĩnh vực an sinh xã hội và các chương trình trọng điểm. Hoạt động tiếp xúc cử tri được tổ chức đảm bảo theo quy định; các ý kiến, kiến nghị của cử tri đều được xem xét, giải quyết và trả lời tại các buổi tiếp xúc. Đối với những vấn đề cử tri kiến nghị nhiều lần chưa được giải quyết sẽ được lựa chọn bổ sung vào chương trình giám sát của Thường trực và các Ban của HĐND. Hoạt động tiếp công dân của Thường trực và các đại biểu HĐND Quận được thực hiện thường xuyên. Bên cạnh đó, các đại biểu đã phát huy tốt vai trò giám sát, tiếp xúc và phản ánh đầy đủ tâm tư, nguyện vọng chính đáng của Nhân dân tại các kỳ họp của HĐND Quận.

Nhiệm kỳ qua, công tác xây dựng Đảng được chú trọng và có nhiều chuyển biến tích cực. Ban Thường vụ Quận ủy thực hiện tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng; nâng cao chất lượng quán triệt và triển khai thực hiện các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng bộ các cấp với tỷ lệ cán bộ, đảng viên tham gia học tập, quán triệt đạt trên 97%; tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo tinh thần Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị gắn với Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII.

Ban Thường vụ Quận ủy đã chú trọng lãnh đạo phát triển tổ chức Đảng, đảng viên cả về số lượng lẫn chất lượng; đã kết nạp được 1.037 đảng viên, thành lập mới 10 chi bộ đơn vị doanh nghiệp ngoài Nhà nước và đơn vị sự nghiệp ngoài công lập. Công tác quy hoạch, đào tạo và bố trí cán bộ được triển khai thực hiện nghiêm túc, công khai, dân chủ, khách quan. Chất lượng sinh hoạt chi bộ được nâng lên; các cấp ủy cơ sở thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ, kịp thời chỉ đạo và chủ động xử lý những vấn đề phát sinh.

Cùng với đó, công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng được tăng cường, có hiệu lực, hiệu quả hơn. Các nội dung kiểm tra, giám sát đề ra có trọng tâm, trọng điểm gắn với các chỉ tiêu theo Nghị quyết đại hội, các công trình trọng điểm của Quận và thực hiện các giải pháp theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, khóa XII. Trong nhiệm kỳ đã giám sát 1.126 cuộc, kiểm tra 1.172 cuộc, có 68 đảng viên vi phạm đến mức phải thi hành kỷ luật.

Công tác vận động Nhân dân tập trung vào các nội dung thiết thực, gắn liền với lợi ích chính đáng, hợp pháp của các tầng lớp Nhân dân. Phong trào thi đua “Dân vận khéo” dần đi vào chiều sâu với nội dung, phương thức thực hiện ngày càng thực chất, các mô hình, điển hình “Dân vận khéo” được nhân rộng và có sức lan tỏa. Bên cạnh đó, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội phát huy tốt vai trò tham gia giám sát, phản biện xã hội, tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền; tập hợp nhiều đoàn viên, hội viên, phát triển tổ chức Mặt trận và các đoàn thể trong các khu dân cư mới trên địa bàn; tổ chức các hoạt động phong trào một cách thiết thực, hiệu quả. Hằng năm, hệ thống Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể từ Quận đến Phường đều được đánh giá xuất sắc.       

Những kết quả đạt được trong nhiệm kỳ qua, sẽ là động lực quan trọng giúp Đảng bộ và Nhân dân Quận thực hiện thắng lợi mục tiêu chung trong nhiệm kỳ 2020 - 2025: tăng cường xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước xứng đáng với niềm tin của Nhân dân; phát huy truyền thống đoàn kết, năng động, sáng tạo, nghĩa tình; giữ vững ổn định chính trị - xã hội; đảm bảo an ninh – quốc phòng; đẩy mạnh phát triển kinh tế - văn hóa theo định hướng phát triển của Thành phố.

Gia Bảo

Số lượng lượt xem: 556
Tin mới hơn
Tin đã đưa