title Hoạt động của UBND

Treo cờ Tổ quốc và nghỉ Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương năm 2020
Thứ ba, 31/03/2020, 11:01 SA
Cỡ chữ Màu chữ image

Ngày 27/3/2020, Ủy ban nhân dân quận đã ban hành Thông báo số 1502/TB-UBND về treo cờ Tổ quốc nghỉ Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương năm 2020 với nội dung như sau:

Cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của các cơ quan hành chính sự nghiệp, tổ chức chính trị - xã hội được nghỉ Lễ trong 01 ngày thứ Năm, ngày 02 tháng 4 năm 2020 (nhằm ngày 10 tháng 3 Âm lịch). Các cơ quan, đơn vị, xí nghiệp, trường học, bệnh viện, các đơn vị lực lượng vũ trang và hộ nhân dân treo cờ Tổ quốc trong 01 ngày: ngày 02 tháng 4 năm 2020.

Các phường vận động, nhắc nhở nhân dân ở khu phố, tổ dân phố, các cơ quan, đơn vị tổ chức thực hiện giữ gìn vệ sinh tại các khu dân cư, chợ, trường học, công sở, xí nghiệp và các tuyến đường; tổ chức làm đẹp các khu vực công sở, mặt tiền nhà phố; tiếp tục thực hiện nếp sống văn minh đô thị.

Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị kiểm tra việc treo cờ Tổ quốc ở đơn vị thuộc quyền quản lý, bố trí trực vào ngày nghỉ, đảm bảo an ninh trật tự, an toàn cơ quan, đơn vị và các khu vui chơi công cộng…

Bùi Giang

Số lượng lượt xem: 116
Tin mới hơn
Tin đã đưa