title Hoạt động của UBND

Treo cờ Tổ quốc và nghỉ Tết Dương lịch vào ngày 01 tháng 01 năm 2020
Thứ sáu, 27/12/2019, 10:20 SA
Cỡ chữ Màu chữ image

Ngày 23/12/2019, Ủy ban nhân dân quận đã ban hành Thông báo số 6201/TB-UBND về treo cơ Tổ quốc nghỉ Tết Dương lịch 2020 với nội dung như sau:

Cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của các cơ quan hành chính sự nghiệp, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội được nghỉ Tết Dương lịch vào thứ Tư, ngày 01 tháng 01 năm 2020. Các cơ quan, đơn vị, xí nghiệp, trường học, bệnh viện, các đơn vị lực lượng vũ trang và hộ nhân dân treo cờ Tổ quốc trong 01 ngày: ngày 01/01/2020.

Phòng Tài Nguyên và Môi trường, Công ty TNHH MTV Dịch vụ Công ích quận 7 có kế hoạch và thực hiện tổng vệ sinh toàn quận trước ngày 29/12/2019 và ngay sau khi kết thúc các hoạt động lễ hội để các cơ quan, đơn vị và nhân dân tham gia làm sạch đẹp đường phố và các khu vui chơi công cộng

Chủ tịch Ủy ban nhân dân các phường kiểm tra, nhắc nhở nhân dân thực hiện việc treo cờ Tổ quốc ở từng địa bàn dân cư thuộc quyền quản lý; thực hiện tốt công tác vệ sinh; vận động, nhắc nhở nhân dân ở khu phố, tổ dân phố, các cơ quan, đơn vị tổ chức thực hiện giữ gìn vệ sinh tại các khu dân cư, chợ, trường học, công sở, xí nghiệp và các tuyến đường; tổ chức làm đẹp các khu vực công sở, mặt tiền nhà phố; tiếp tục thực hiện nếp sống văn minh đô thị.

Phòng Văn hóa và Thông tin giám sát việc treo cờ Tổ quốc trên địa bàn Quận; Phối hợp với Ủy ban nhân dân 10 Phường chỉ đạo tổ chức làm đẹp đường phố, kiên quyết tháo dỡ quảng cáo không phép, xóa các mẫu quảng cáo, rao vặt trái phép trên các cột điện, trụ đèn chiếu sáng, tường nhà, trường học, bệnh viện.

Trung tâm Văn hóa thực hiện treo cờ trên các trục đường chính của Quận trước ngày 29/12/2019

Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị bố trí người trực trong ngày nghỉ Lễ, đảm bảo an ninh trật tự, an toàn tuyệt đối tại cơ quan, đơn vị và các khu vui chơi công cộng…

Giang Bùi

Số lượng lượt xem: 753
Tin mới hơn
Tin đã đưa