Nội dung với 205384_Chuyên mục Du lịch - Chăm sóc sức khỏe times .

Du lịch - Chăm sóc sức khỏe

BỆNH VIỆN TIM TÂM ĐỨC
Website:www.tamduchearthospital
Địa chỉ:4 Nguyễn Lương Bằng, Phương Tân Phú, Quận 7
Số điện thoại:028 4511 0036
Thời gian hoạt động:00 : 00 - 23 : 59