Nội dung với 205384_Chuyên mục Du lịch - Giáo dục times .

Du lịch - Giáo dục

TRƯỜNG QUỐC TẾ RENAISSANCE
Website:www.renaissance.edu.vn
Địa chỉ:2-4 đường số 9, phường Tân Hưng, Quận 7, Tp Hồ Chí Minh
Số điện thoại:028 3773 3171
Thời gian hoạt động:06 : 00 - 22 : 53