title Phổ biến pháp luật

MỘT SỐ NỘI DUNG TUYÊN TRUYỀN LIÊN QUAN ĐẾN VIỆC LẬP VI BẰNG (22/09/2023)
Căn cứ vào các Điều 36, 37, 38, 39 Nghị định số 08/2020/NĐ-CP ngày 08/01/2020 của Chính phủ về tổ chức và hoạt động thừa phát lại, viết tắt là Nghị định số 08/2020/NĐ-CP
Tuyên truyền Thông tư số 52/2023/TT-BTC ngày 08/8/2023 của Bộ Tài chính hướng dẫn cơ chế sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước chi thường xuyên hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa theo quy định tại Nghị định 80/2021/NĐ-CP (22/09/2023)
Ngày 08/8/2023, Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 52/2023/TT-BTC hướng dẫn cơ chế sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước chi thường xuyên hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa theo quy định tại Nghị định số 80/2021/NĐ-CP, có hiệu lực thi hành từ ngày 23/9/2023.
Tuyên truyền Thông tư số 13/2023/TT-BNV ngày 31/8/2023 của Bộ Nội vụ về hướng dẫn lưu trữ hồ sơ thủ tục hành chính điện tử (22/09/2023)
Ngày 31/8/2023, Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành Thông tư số 13/2023/TT-BNV hướng dẫn lưu trữ hồ sơ thủ tục hành chính điện tử, có hiệu lực thi hành từ ngày 15/10/2023.
Sổ tay hướng dẫn nghiệp vụ về chuẩn tiếp cận Pháp luật (07/04/2023)
MỘT SỐ NỘI DUNG QUY ĐỊNH VỀ QUẢN LÝ NHÀ CHUNG CƯ (23/08/2023)
(Trích Văn bản hợp nhất số 05/VBHN-BXD ngày 07/9/2021 của Bộ Xây dựng về Thông tư ban hành Quy chế quản lý, sử dụng nhà chung cư)
MỘT SỐ NỘI DUNG TUYÊN TRUYỀN XỬ LÝ VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC AN TOÀN THÔNG TIN MẠNG (23/08/2023)
(Trích Nghị định số 15/2020/NĐ-CP ngày 03/02/2020 và Nghị định số 14/2022/NĐ-CP ngày 27/01/2022 của Chính phủ)
Tuyên truyền các giải pháp cải cách hành chính - Nâng cao chất lượng, hiệu quả dịch vụ công trực tuyến theo Công văn số 3109/BTTTT-CĐSQG ngày 01/8/2023 của Bộ Thông tin và Truyền thông (23/08/2023)
Bộ Thông tin và Truyền thông có Công văn số 3109/BTTTT-CĐSQG ngày 01/8/2023 về nâng cao chất lượng, hiệu quả dịch vụ công trực tuyến.
Các hoạt động tuyên truyền cho các nhóm đối tượng yếu thế trong xã hội dân tại Quận 7 (23/08/2023)
Nguyễn Thị Ngọc Thu - Hòa giải viên tiêu biểu tận tụy, hết lòng vì nhân dân” (03/08/2023)
BÀI VIẾT GIỚI THIỆU GƯƠNG HÒA GIẢI VIÊN GIỎI CỦA UBND PHƯỜNG TÂN THUẬN ĐÔNG, QUẬN 7
Hòa giải viên – người làm dâu trăm họ (02/08/2023)
BÀI VIẾT GIỚI THIỆU GƯƠNG HÒA GIẢI VIÊN GIỎI CỦA UBND PHƯỜNG TÂN PHÚ, QUẬN 7
Xem theo ngày:
Tìm