title Tuyển dụng công chức - Viên chức

Thông báo số 5458/TB-HĐTDVC ngày 22/09/2023 của Hội đồng tuyển dụng viên chức Trung tam Y tế Quận 7 (25/09/2023)
Danh mục tài liệu ôn tập kỳ xét tuyển viên chức Trung tâm Y tế Quận 7 năm 2023
Thông báo số 5414/TB-HĐTDVC ngày 21/09/2023 của Hội đồng tuyển dụng viên chức Trung tam Y tế Quận 7 (22/09/2023)
Danh sách và triệu tập thí sinh đủ điều kiện tham gia xét tuyển viên chức Trung tâm Y tế Quận 7 năm 2023 (vòng 2)
Thông báo số 4790/TB-HĐTD ngày 23/08/2023 của Hội đồng tuyển dụng viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo quận 7 (30/08/2023)
Kết quả trúng tuyển và hoàn thiện hồ sơ tuyển dụng kỳ tuyển dụng viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo Quận 7 năm 2023
Quyết định số 2527/QĐ-UBND ngày 21/08/2023 của UBND Quận 7 (23/08/2023)
Về việc công nhận kết quả tuyển dụng kỳ tuyển dụng viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo Quận 7 năm 2023
Thông báo số 4382/TB-UBND ngày 04/08/2023 của UBND quận 7 (09/08/2023)
Về việc tuyển dụng viên chức Trung tâm Y tế Quận 7 năm 2023
Thông báo số 4131/TB-UBND ngày 26/07/2023 của Hội đồng tuyển dụng viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo quận 7 (27/07/2023)
Về việc triệu tập thí sinh đủ điều kiện tham gia xét tuyển viên chức Ngành Giáo dục và Đào tạo Quận 7 năm 2023 (vòng 2)
Thông báo số 4034/TB-UBND ngày 21/07/2023 của Hội đồng tuyển dụng viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo quận 7 (25/07/2023)
Hình thức phỏng vấn, thực hành kỳ tuyển dụng viên chức Ngành Giáo dục và Đào tạo Quận 7 năm 2023
Thông báo số 3942/TB-UBND ngày 18/07/2023 của Hội đồng tuyển dụng viên chức ngành giáo dục và đào tạo quận 7 (19/07/2023)
Danh sách thí sinh đủ điều kiện tham dự xét tuyển vòng 2 kỳ tuyển dụng viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo Quận 7 năm 2023
Thông báo số 2967/TB-UBND ngày 08/06/2023 của UBND quận 7 (12/06/2023)
Về việc tuyển dụng viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo năm 2023
Công văn số 181/LĐTBXH ngày 21/02/2023 của Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội (02/03/2023)
Về việc tuyển chọn, bổ nhiệm hòa giải viên lao động năm 2023 trên địa ban Quận 7
Xem theo ngày:
Tìm