title Hoạt động của HĐND

BẦU CỬ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI VÀ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN CÁC CẤP MỖI LÁ PHIẾU GỬI GẮM NIỀM TIN VÀ HY VỌNG (28/04/2021)
Ngày 23 tháng 5 năm 2021, cùng cả nước, tất cả cử tri Thành phố Hồ Chí Minh tiến hành bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026, sáng suốt lựa chọn những người tiêu biểu về đức, tài, xứng đáng đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của Nhân dân vào Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp nhằm phát huy sức mạnh đại đoàn kết và trí tuệ của toàn dân tộc, góp phần quan trọng vào việc xây dựng, củng cố và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của Nhân dân, do Nhân dân, vì Nhân dân, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam.
HĐND Quận 7 phát huy tốt vai trò giám sát, khảo sát gắn với yêu cầu thực tiễn (13/04/2021)
Kỷ niệm 75 năm ngày Tổng tuyển cử đầu tiên bầu Quốc hội Việt Nam (06/01/1946-06/01/2021) (12/01/2021)
ĐỒNG CHÍ NGUYỄN THỊ BÉ NGOAN GIỮ CHỨC VỤ PHÓ CHỦ TỊCH UBND QUẬN (23/12/2020)
BẦU BỔ SUNG 5 ỦY VIÊN ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN NHIỆM KỲ 2016 - 2021 (04/10/2020)
Kỳ họp lần thứ mười hai HĐND Quận khoá IV, nhiệm kỳ 2016 – 2021: ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ KINH TẾ - XÃ HỘI QUẬN 06 THÁNG ĐẦU NĂM 2020 (20/07/2020)
CỬ TRI QUẬN 7 QUAN TÂM ĐẾN CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG DỊCH BỆNH COVID-19 (21/05/2020)
Kỳ họp lần thứ Mười HĐND Quận 7 khoá IV, nhiệm kỳ 2016 – 2021: THÔNG QUA CÁC CHỈ TIÊU CỤ THỂ, NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM NĂM 2020 (24/12/2019)
ĐẢM BẢO THỰC HIỆN TRÁCH NHIỆM QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC ĐỐI VỚI CÁC CỐNG XẢ, CỬA XẢ TRÊN ĐỊA BÀN (09/12/2019)
TRAO 254 SUẤT HỌC BỔNG CHO CÁC EM HỌC SINH, SINH VIÊN NGHÈO VƯỢT KHÓ (21/10/2019)
Xem theo ngày:
Tìm