title Chính sách hỗ trợ doanh nghiệp bị ảnh hưởng dịch Covid

Về các giải pháp giãn cách xã hội trong thời gian từ ngày 23 tháng 8 đến hết ngày 6 tháng 9 năm 2021 (23/08/2021)
Quận 7 chung tay cùng người dân gặp khó khăn do ảnh hưởng dịch Covid-19 (19/08/2021)
Quận 7 hỗ trợ lao động tự do và hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ lao động nghèo gặp khó khăn do tác động của dịch bệnh Covid- 19. (19/08/2021)
Ngày 06/8/2021, Ủy ban nhân dân Thành phố đã có văn bản số 2627/UBND-VX về việc hỗ trợ hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ lao động nghèo và lao động tự do gặp khó khăn do tác động của dịch bệnh Covid-19 (đợt 2). Theo đó quận 7 sẽ hỗ trợ cụ thể như sau:
NGÂN HÀNG CHÍNH SÁCH HUYỆN NHÀ BÈ VÀ QUẬN 7 TRIỂN KHAI THỰC HIỆN CHO VAY NGƯỜI SỬ DỤNG LAO ĐỘNG ĐỂ TRẢ LƯƠNG NGỪNG VIỆC, TRẢ LƯƠNG PHỤC HỒI SẢN XUẤT THEO NGHỊ QUYẾT SỐ 68/NQ-CP. (05/08/2021)
Nghị quyết số 116/2020/QH14 ngày 19/06/2020 của Quốc hội (17/11/2020)
Về giảm thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp của năm 2020 đối với doanh nghiệp, hợp tác xã, đơn vị sự nghiệp và tổ chức khác
Tăng cường công tác phòng chống dịch COVID-19 (05/08/2020)
Tăng cường công tác phòng chống dịch COVID-19
QUẬN 7 THỰC HIỆN CÁC GIẢI PHÁP HỖ TRỢ DOANH NGHIỆP, HỘ KINH DOANH, NGƯỜI LAO ĐỘNG BỊ ẢNH HƯỞNG BỞI DỊCH COVID-19 (01/07/2020)
QUẬN 7 THỰC HIỆN CÁC GIẢI PHÁP HỖ TRỢ DOANH NGHIỆP, HỘ KINH DOANH, NGƯỜI LAO ĐỘNG BỊ ẢNH HƯỞNG BỞI DỊCH COVID-19
Xem theo ngày:
Tìm