title Thông tin cần biết

Công văn số 2732/PCTT-KD ngày 10/10/2019 của Công ty điện lực Tân Thuận (06/12/2019)
V/v tuyên truyền cung cấp các dịch vụ điện theo phương thức điện tử
Thông báo số 5666/TB-HĐXTVC ngày 28/11/2019 của Hội đồng tuyển dụng viên chức quận 7 (06/12/2019)
Kết quả kiểm tra, sát hạch xét tuyển viên chức Bệnh viện Quận 7 năm 2019
Thông báo số 5409/TB-UBND ngày 13/11/2019 của Ủy ban nhân dân quận 7 (20/11/2019)
Về việc tuyển dụng viên chức (Đợt 2) ngành Giáo dục và Đào tạo năm học 2019 - 2020
BẢN TIN CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH SỐ 44/2019 (19/11/2019)
BẢN TIN CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH SỐ 44/2019
BẢN TIN CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH SỐ 43/2019 (19/11/2019)
BẢN TIN CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH SỐ 43/2019
BẢN TIN CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH SỐ 42/2019 (19/11/2019)
BẢN TIN CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH SỐ 42/2019
BẢN TIN CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH SỐ 41/2019 (19/11/2019)
BẢN TIN CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH SỐ 41/2019
Thông báo số 719/TB-HĐXTVC ngày 06/11/2019 của Hội đồng xét tuyển viên chức Bệnh viện quận 7 (11/11/2019)
Về thời gian, địa điểm và lịch kiểm tra, sát hạch xét tuyển viên chức Bệnh viện Quận 7
Thông báo số 5163/TB-HĐXTVC ngày 01/11/2019 của Hội đồng xét tuyển viên chức quận 7 (05/11/2019)
Thông báo Danh sách thí sinh đủ điều kiện tham gia xét tuyển viên chức Bệnh viện quận năm 2019
Công văn số 4445/UBND-NV ngày 19/9/2019 của Ủy ban nhân dân quận 7 (29/10/2019)
V/v bổ sung chỉ tiêu thực hiện công tác cải cách hành chính
Xem theo ngày:
Tìm