title Thông tin cần biết

Thông báo tuyển cộng tác viên dịch thuật (24/06/2022)
Cộng tác viên dịch thuật đã và đang trở thành một công việc hấp dẫn đối với bất cứ ai có khả năng sử dụng linh hoạt vốn ngoại ngữ của mình, thời gian làm việc không bị gò bó, khi có việc cá nhân có thể chủ động sắp xếp thời gian làm việc hợp lý, đảm bảo được công việc.
Cộng tác viên dịch thuật năm 2022 (17/06/2022)
Nhằm nâng cao tính minh bạch trong giải quyết hồ sơ hành chính, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân khi muốn dịch các giấy tờ, văn bản từ tiếng nước ngoài sang tiếng Việt, từ tiếng Việt sang tiếng nước ngoài, Phòng tư pháp Quận 7 niêm yết danh sách cộng tác viên dịch thuật năm 2022 gồm các ông/bà có tên sau:
Quyết định số 300/QĐ-BTGPMB ngày 30/05/2022 của Ban Bồi thường GPMB quận 7 (30/05/2022)
Về việc công nhận kết quả xét tuyển kỳ tuyển dụng viên chức Ban Bồi thường giải phóng mặt bằng quận 7 năm 2022
Thông báo số 301/TB-HĐTD ngày 30/05/2022 của Hội đồng tuyển dụng viên chức (30/05/2022)
Kết quả trúng tuyển và hoàn thiện hồ sơ tuyển dụng viên chức kỳ tuyển dụng viên chức Ban Bồi thường giải phóng mặt bằng Quận 7
Thông báo số 291/TB-HĐTD ngày 25/05/2022 của Hội đồng tuyển dụng viên chức (27/05/2022)
Kết quả xét tuyển vòng 2 tuyển dụng viên chức Ban Bồi thường giải phóng mặt bằng Quận 7 năm 2022
Thông báo số 1557/TB-UBND ngày 12/05/2022 của Ủy ban nhận dân quận 7 (24/05/2022)
Kết quả trúng tuyển và hoàn thiện hồ sơ tuyển dụng công chức kỳ tuyển dụng công chức theo chỉ tiêu biên chế giao năm 2022
Chi cục thống kê quận 7 triển khai điều tra doanh nghiệp năm 2022 (17/05/2022)
Thông báo số 250/TB-HĐXTVC ngày 09/05/2022 của Hội đồng tuyển dụng viên chức (13/05/2022)
Về việc điều chỉnh thời gian dự thi vòng 2, kỳ thi tuyển viên chức Ban bồi thường giải phóng mặt bằng Quận 7
Quận 7 triển khai thực hiện Tháng hành động “Tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính ngay trong ngày” (11/05/2022)
Căn cứ Kế hoạch số 1224/KH-UBND ngày 22 tháng 04 năm 2022 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về ban hành Kế. hoạch tổ chức Tháng hành động “Tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính ngay trong ngày”. Ngày 05 tháng 05 năm 2022, Ủy ban nhân dân Quận 7 đã ban hành Kế hoạch tổ chức Tháng hành động “Tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính ngay trong ngày”.
Thông báo số 245/TB-BKTSHVC ngày 05/05/2022 của Ban kiểm tra sát hạch viên chức (05/05/2022)
Triệu tập thí sinh kỳ tuyển dụng viên chức Ban bồi thường giải phóng mặt bằng Quận 7 năm 2022 (vòng 2)
Xem theo ngày:
Tìm