title Thông tin cần biết

Thông báo số 5989/TB-UBND ngày 30/12/2021 của UBND quận 7 (13/01/2022)
Về nộp lại Phiếu đăng ký dự tuyển theo Thông báo số 5702/TB-SNV của Sở Nội vụ Thành phố Hồ Chí Minh
Thông báo số 5741/TB-UBND ngày 17/12/2021 của UBND quận 7 (21/12/2021)
Về việc tuyển dụng viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo Quận 7 năm 2021
Thông báo số 5702/TB-SNV ngày 20/12/2021 của Sở Nội Vụ (21/12/2021)
Về Kế hoạch tổ chức thi tuyển công chức năm 2022
QUẬN 7: DANH SÁCH CÁC ĐIỂM TIÊM VẮC-XIN NGỪA COVID-19 CHO TRẺ EM TỪ 12 ĐẾN 17 TUỔI KHÔNG ĐI HỌC VÀ NGƯỜI ĐỦ 18 TUỔI TRỞ LÊN, TỪ NGÀY 01/11/2021 ĐẾN NGÀY 07/11/2021 (01/11/2021)
QUẬN 7: DANH SÁCH CÁC ĐIỂM TIÊM VẮC-XIN NGỪA COVID-19, TỪ NGÀY 25/10/2021 ĐẾN NGÀY 30/10/2021 (26/10/2021)
KẾT LUẬN THANH TRA số 2019/KL-UBND ngày 05/05/2021 của UBND quận 7 (25/10/2021)
KẾT LUẬN THANH TRA Về thanh tra trách nhiệm của thủ trưởng đơn vị trong việc chấp hành các quy định pháp luật về tiếp công dân; tiếp nhận, xử lý và giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, dân nguyện tại Ủy ban nhân dân phường Tân Hưng
QUẬN 7: DANH SÁCH CÁC ĐIỂM TIÊM VẮC-XIN NGỪA COVID-19, TỪ NGÀY 16/10/2021 ĐẾN NGÀY 24/10/2021 (18/10/2021)
DANH SÁCH ĐIỂM TIÊM TRÊN ĐỊA BÀN QUẬN 7 TỪ NGÀY 11/10/2021 ĐẾN 15/10/2021 (12/10/2021)
Loại hình, điều kiện, hồ sơ và hình thức nhận hồ sơ đăng ký hoạt động trở lại đối với doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh thuộc các ngành nghề được hoạt động theo Chỉ thị số 18/CT-UBND ngày 30/09/2021 của UBND Thành phố. (07/10/2021)
Hướng dẫn ứng dụng công nghệ thông tin thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19 tại Thành phố Hồ Chí Minh từ ngày 01/10/2021 (07/10/2021)
Xem theo ngày:
Tìm