title Thông tin cần biết

Thông báo số 719/TB-HĐXTVC ngày 06/11/2019 của Hội đồng xét tuyển viên chức Bệnh viện quận 7 (11/11/2019)
Về thời gian, địa điểm và lịch kiểm tra, sát hạch xét tuyển viên chức Bệnh viện Quận 7
Thông báo số 5163/TB-HĐXTVC ngày 01/11/2019 của Hội đồng xét tuyển viên chức quận 7 (05/11/2019)
Thông báo Danh sách thí sinh đủ điều kiện tham gia xét tuyển viên chức Bệnh viện quận năm 2019
Công văn số 4445/UBND-NV ngày 19/9/2019 của Ủy ban nhân dân quận 7 (29/10/2019)
V/v bổ sung chỉ tiêu thực hiện công tác cải cách hành chính
BẢN TIN CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH SỐ 40/2019 (29/10/2019)
BẢN TIN CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH SỐ 40/2019
BẢN TIN CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH SỐ 39/2019 (29/10/2019)
BẢN TIN CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH SỐ 39/2019
Bản tin cải cách hành chính số 38/2019 (14/10/2019)
Bản tin cải cách hành chính số 38/2019
Thông báo số 4697/TB-HĐXTVC ngày 04/10/2019 của Hội đồng xét tuyển viên chức quận 7 (04/10/2019)
Kết quả kiểm tra, sát hạch xét tuyển viên chức Trung tâm Thể dục thể thao Quận 7 năm 2019
Bản tin cải cách hành chính số 37/2019 (30/09/2019)
Bản tin cải cách hành chính số 37/2019
Thông báo số 70/TB-HĐXTVC ngày 23/09/2019 của Hội đồng xét tuyển viên chức Trung tâm thể dục thể thao quận 7 (26/09/2019)
Về thời gian, địa điểm và lịch kiểm tra, sát hạch xét tuyển viên chức Trung tâm Thể dục thể thao Quận 7
Thông báo số 4467/TB-HĐXTVC ngày 23/09/2019 của Hội đồng xét tuyển viên chức quận 7 (26/09/2019)
Thông báo danh sách thí sinh đủ điều kiện tham gia xét tuyển viên chức Trung tâm Thể dục thể thao Quận 7 năm 2019
Xem theo ngày:
Tìm