title Thông tin cần biết

Chi cục thống kê quận 7 triển khai điều tra doanh nghiệp năm 2022 (17/05/2022)
Thông báo số 250/TB-HĐXTVC ngày 09/05/2022 của Hội đồng tuyển dụng viên chức (13/05/2022)
Về việc điều chỉnh thời gian dự thi vòng 2, kỳ thi tuyển viên chức Ban bồi thường giải phóng mặt bằng Quận 7
Quận 7 triển khai thực hiện Tháng hành động “Tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính ngay trong ngày” (11/05/2022)
Căn cứ Kế hoạch số 1224/KH-UBND ngày 22 tháng 04 năm 2022 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về ban hành Kế. hoạch tổ chức Tháng hành động “Tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính ngay trong ngày”. Ngày 05 tháng 05 năm 2022, Ủy ban nhân dân Quận 7 đã ban hành Kế hoạch tổ chức Tháng hành động “Tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính ngay trong ngày”.
Thông báo số 245/TB-BKTSHVC ngày 05/05/2022 của Ban kiểm tra sát hạch viên chức (05/05/2022)
Triệu tập thí sinh kỳ tuyển dụng viên chức Ban bồi thường giải phóng mặt bằng Quận 7 năm 2022 (vòng 2)
Thông báo số 239/TB-HĐXTVC ngày 28/04/2022 của Hội đồng xét tuyển viên chức (29/04/2022)
Danh sách thí sinh đủ điều kiện tham gia tuyển dụng viên chức Ban bồi thường giải phóng mặt bằng Quận 7 năm 2022
Công văn số 964/UBND-TCKH ngày 24/03/2022 của UBND quận 7 (01/04/2022)
V/v ban hành Hướng dẫn thực hiện viêc kê khai giá đối với các cá nhân, tổ chức sản xuất kinh doanh trên địa bàn Quận 7
KHẨU HIỆU, BĂNG RÔN NGANG, PHƯỚN DỌC, PANÔ TUYÊN TRUYỀN CỔ ĐỘNG KỶ NIỆM 25 NĂM NGÀY THÀNH LẬP QUẬN 7 (01/4/1997 – 01/4/2022) (17/03/2022)
Quyết định số 546/QĐ-UBND ngày 14/03/2022 của UBND quận 7 (17/03/2022)
Về việc công nhận kết quả xét tuyển kỳ tuyển dụng viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo Quận 7 năm 2021
Kế hoạch 121/KH-BTGPMB ngày 15/03/2022 của Ban Bồi thường giải phóng mặt bằng (17/03/2022)
Về việc tuyển dụng viên chức Ban Bồi thường GPMB quận 7 năm 2022
Thông báo số 796/TB-UBND ngày 09/03/2022 của Hội đồng tuyển dụng viên chức ngành Giao dục và Đào tạo quận 7 (10/03/2022)
Kết quả xét tuyển vòng 2 kỳ tuyển dụng viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo Quận năm 2021
Xem theo ngày:
Tìm