title Thông tin cần biết

Danh sách phường đạt chuẩn tiếp cận pháp luật và chưa đạt chuẩn tiếp cận pháp luật (27/01/2021)
Danh sách phường đạt chuẩn tiếp cận pháp luật và chưa đạt chuẩn tiếp cận pháp luật
Một số quy định mức phạt được nâng lên của Nghị định 117/2020/NĐ-CP xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế. (17/12/2020)
Ngày 28/09/2020, Chính phủ ban hành Nghị định số 117/2020/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế có hiệu lực từ ngày 15/11/2020 thay thế Nghị định số 176/2013/NĐ-CP ngày 14/11/2013.
Nghị định 65/2020/NĐ-CP ngày 10 tháng 6 năm 2020 của Chính phủ quy định về tổ chức quản lý và các chế độ đối với người lưu trú tại cơ sở lưu trú trong thời gian chờ xuất cảnh. (25/11/2020)
Nghị định 65/2020/NĐ-CP của Chính phủ quy định về tổ chức quản lý và các chế độ đối với người lưu trú tại cơ sở lưu trú trong thời gian chờ xuất cảnh.
Ứng dụng VssID (Bảo hiểm xã hội Việt Nam) trên nền tảng thiết bị di động (23/11/2020)
Ngày 16/11/2020, Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã công bố "Ứng dụng VssID - Bảo hiểm xã hội Việt Nam trên nền tảng thiết bị di động".
Nghị quyết số 116/2020/QH14 ngày 19/06/2020 của Quốc hội (17/11/2020)
Về giảm thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp của năm 2020 đối với doanh nghiệp, hợp tác xã, đơn vị sự nghiệp và tổ chức khác
Thông báo số 5057/TB-UBND-NV ngày 04/11/2020 của UBND quận 7 (09/11/2020)
Tuyển dụng công chức từ cấp huyện trở lên năm 2020
Thông báo số 4626/TB-SNV ngày 04/11/2020 của Sở Nội Vụ (05/11/2020)
TUYỂN DỤNG CÔNG CHỨC TỪ CẤP HUYỆN TRỞ LÊN NĂM 2020
Thông báo số 3019/TB-UBND-VHTT ngày 30/06/2020 của UBND quận 7 (04/11/2020)
Về Người phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của Ủy ban nhân dân Quận 7
Biện pháp phòng, chống tại nạn, thương tích và phòng, chống đuối nước trẻ em (04/11/2020)
Thu thập dữ liệu Bản đồ số cho Đề án "Phát triển Hệ tri thức Việt số hóa" (04/11/2020)
Xem theo ngày:
Tìm