title Thông tin cần biết

Công văn số 4523/STC-HCSN ngày 21/07/2020 của Sở Tài chính (09/09/2020)
Về kinh phí triển khai thực hiện Kế hoạch tổ chức Cuộc thi báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật giỏi toàn quốc về pháp luật phòng, chống tham nhũng trên địa bàn thành phố
Thông báo số 4020/TB-HĐXTVC ngày 31/08/2020 của Hội đồng xét tuyển viên chức quận 7 (01/09/2020)
Kết quả kiểm tra, sát hạch xét tuyển viên chức Ban Bồi thường giải phóng mặt bằng Quận 7 năm 2020
Thông báo số 1766/TB-UBND ngày 11/08/2020 của Ủy ban nhân dân quận 7 (19/08/2020)
Về việc tuyển dụng viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo năm học 2020 - 2021
Công văn số 3631/UBND-VHTT ngày 11/08/2020 của UBND Quận 7 (19/08/2020)
V/v phê duyệt Kế hoạch tuyển dụng viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo Năm học 2020 - 2021
Công văn số 1003/KT ngày 07/08/2020 của phòng Kinh tế quận 7 (12/08/2020)
Về việc công khai các điểm bán khẩu trang lên trang thông tin điện tử (Website) Quận
Tăng cường công tác phòng chống dịch COVID-19 (05/08/2020)
Tăng cường công tác phòng chống dịch COVID-19
BẢN TIN CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH SỐ 30/2020 (30/07/2020)
BẢN TIN CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH SỐ 30/2020
BẢN TIN CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH SỐ 29/2020 (30/07/2020)
BẢN TIN CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH SỐ 29/2020
BẢN TIN CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH SỐ 28/2020 (30/07/2020)
BẢN TIN CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH SỐ 28/2020
Mại dâm và các hình thức biến tướng, trá hình (14/07/2020)
Tệ nạn mại dâm đã và đang gây ra nhiều hệ lụy cho đời sống xã hội, là nguyên nhân dẫn tới sự lây lan các bệnh xã hội như HIV/AIDS do quan hệ tình dục không an toàn; ảnh hưởng đến thuần phong, mỹ tục, văn hóa của người Việt Nam. Hiện nay, khi đời sống vật chất của người dân được đầy đủ, kéo theo nhu cầu hưởng thụ về tinh thần cũng được nâng lên. Một số đối tượng có lối sống, suy nghĩ lệch lạc, ăn chơi, sa đọa và có nhu cầu hưởng thụ đã làm phát sinh ra các tệ nạn xã hội.
Xem theo ngày:
Tìm